Ολοκλήρωση ημερίδας: Έμφυλη Βία

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε με επιτυχία την ημερίδα με τίτλο, «Έμφυλη Βία», στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020», με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο, με την συμμετοχή εκπροσώπων Ακαδημαϊκών φορέων και κοινωνικών υπηρεσιών-φορέων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Μαρία Παπαδακάκη,  επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας – Σχολής Επιστημών Υγείας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου η παρενόχληση των γυναικών στην εργασία, φαίνεται να ανέρχεται σε ποσοστό 83.5% και να αφορά συμπεριφορές εξευτελισμού των γυναικών αλλά και υπέρμετρης επιβάρυνσής τους στην εργασία. Ευάλωτες είναι κυρίως οι νέες και άγαμες, αλλά και γυναίκες ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και εκείνες που δεν έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία.

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση και η έλλειψη δεξιοτήτων άρνησης της βίας καθώς και οι στάσεις ανοχής της βίας φαίνεται να συμβάλλουν στη διατήρηση του φαινομένου. Ιδιαίτερες ανάγκες όπως οι ανάγκες των εφήβων γυναικών, των γυναικών ΑΜΕΑ δεν αντανακλώνται στις πολιτικές πρόληψης της βίας. Τονίστηκε η ανάγκη να στελεχώνονται οι υπηρεσίες με σωστά εκπαιδευμένους με εξειδικευμένους επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν από νωρίς το πρόβλημα.

Απόσπασμα από το λεπτό 44:43 – 48:02

26/1/2020