Οι δράσεις του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή ημερίδα για τις Πολιτικές Ισότητας

Μια σημαντική διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Πολιτικές Ισότητας-Σύγχρονη Προσέγγιση, Ανάλυση, Προτάσεις» διοργανώθηκε αποτην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ)Ηπείρου, υπό την αιγίδα της Γ.Γ. Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα και η γενική γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Γιάννα Χορμόβα.

Από την Περιφέρεια Κρήτης, στην ημερίδα συμμετείχε ο κ. Λάμπρος Βαμβακάς,Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Κρήτης, Πρόεδρος ΠΕΠΙΣ Κρήτης και η κ. Μαρία Παπαδακάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Η κ. Παπαδακάκη παρουσίασε τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης (στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το ΕΛΜΕΠΑ) για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση της “Παρενόχλησης στο Χώρο Εργασίας” σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Παρουσίασε επίσης μια ιστοσελίδα ( https://supportworker.hmu.gr/ ) και έναν οδηγό (https://supportworker.hmu.gr/el/info/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82.pdf) που δημιουργήθηκαν από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για την ενημέρωση και την καθοδήγηση των εργαζόμενων και των εργοδοτών σε ζητήματα παρενόχλησης καθώς και πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από την Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τη συχνότητα εκδήλωσης συμπεριφορών παρενόχλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.