ΤΕΒΑ 2018-2019

Τίτλος: “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019”

Υλοποίηση:Περιφέρεια Κρήτης και Ελληνικο Μεσογειακο Πανεπιστημιο (ΕΛΜΕΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΕυρωπαΪκό Κοινωνικό Ταμείο, «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019»

Διάρκεια έργου: 2018 – 2020

Φυλλάδιο έργου

Φυλλάδιο γονεϊκού ρόλου

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση με σκοπό τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έχει εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση, με έντονα τα φαινόμενα ανεργίας, εργασιακής ανασφάλειας, υπερχρέωσης και ακραίας φτώχειας πολλών νοικοκυριών.

Η πρόσβαση στη στέγη, τη δημόσια υγεία και την εργασία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η αύξηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι συνέπειες με υψηλό κοινωνικό κόστος. Οι επιπτώσεις από την κρίση βαραίνουν δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ενώ τα παιδιά γίνονται ακόμη πιο ευάλωτα. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, συνυπάρχουν αυξημένη ζήτηση και παράλληλα περιορισμένη προσφορά υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

Η δύσκολη αυτή κοινωνική πραγματικότητα καθιστά αναγκαία τόσο την παροχή βασικών υλικών αγαθών όσο και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων προκειμένου να καταστούν επαρκείς για να διαχειριστούν τις προκλήσεις της φτώχειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσα απο το πρόγραμμα, η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στοχεύουν στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα απο την παροχή ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας, εστιασμένης σε ολόκληρη την οικογένεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν καθοδήγηση σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η οικογένεια, απο έμπειρους επαγγελματίες. Μέσα απο συνεδρίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και μέσα απο καινοτόμους μηχανισμούς στήριξης, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των ατόμων για την αυτοδιαχείριση των δυσκολιών τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου για δράσεις του που θα υλοποιηθούν στο Δήμο τους και να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ σε αυτές.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βιωματικά εργαστήρια

Βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές ημερίδες θα οργανωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες όλης της Κρήτης και θα απευθύνονται σε όλους τους ωφελούμενους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας με στόχο την ενημέρωσή τους και την παροχή βασικών οδηγιών πρόληψης και διαχείρισης βασικών ψυχικών και κοινωνικών ζητημάτων όπως η κατάθλιψη, οι εξαρτήσεις, αναπηρία, κ.α..

Εργασιακή καθοδήγηση (mentoring)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα υποστηρίξει την ένταξη και επανένταξη των ωφελούμενων στην εργασία μέσα απο: α) την οργάνωση των εργασιακών τους προσόντων, β) την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές, γ) τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες) απο διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.), δ) τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος.

Σχολές γονέων

Θα οργανωθούν Σχολές Γονέων (ομάδες 12-15 ατόμων, με συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση), στις οποίες οι ωφελούμενοι θα  λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ενίσχυση του γονεικού τους ρόλου. Η συμμετοχή στις ομάδες αυτές, οι οποίες θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα, θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της ψυχοσύνθεσης, της συμπεριφοράς και των αναγκών των παιδιών τους και θα προάγει βέλτιστες γονεϊκές  πρακτικές. Μεταξύ άλλων, οι ομάδες θα συμβάλουν στην εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, τη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων στην οικογένεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων.

Κοινωνική συνταγογράφηση

Ένας νέος ανθρωποκεντρικός μηχανισμός θα διευκολύνει τα άτομα που έχουν εύρος κοινωνικοοικονομικών, ψυχολογικών και σωματικών αναγκών, προκειμένου να προσανατολιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο φροντίδας και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες καθώς και σε κοινωνικές, πολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που δεν θα ήταν οικονομικά προσβασιμες υπο άλλες συνθήκες. Οι ωφελούμενοι θα έχουν τον έλεγχο των αγαθών και των υπηρεσιών που λαμβάνουν και θα εκπαιδεύονται ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζουν μόνοι τους για τις υπηρεσίες που χρειάζονται, να τις εντοπίζουν και να τις επιλέγουν.

Κοινωνικό φροντιστήριο

Οι μαθητές που φοιτούν στην Α’ και Β’ λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα ναπαρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα, σε φροντιστηριακά τμήματα που θα λειτουργήσουν σε Δήμους των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, προκειμένου να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν το σχολείο και να επιτύχουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.

Οικιακός προγραμματισμός

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια και ημερίδες που θα οργανωθούν σε Δήμους της Κρήτης, και θα περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων μαγειρικής και αρτοποιίας καθώς και νέες προσεγγίσεις και αξίεςπου αφορούν στην Κρητική διατροφή. Τα εργαστήρια θα δώσουν την ευκαιρία σε ένα ικανό αριθμό ανέργων, να μάθουν να αξιοποιούν καλύτερα τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνουν απο το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

———————————————————————————————————————————-

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τα συνοδευτικά μέτρα του ΤΕΒΑ, του Ταμείου για τους απόρους και οικονομικά αδύναμους, αφορά η νέα συνεργασία στην οποία προχωρούν η Περιφέρεια Κρήτης και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του νησιού.

Όπως έγινε γνωστό στην σχετική υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, από τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, τα μέτρα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων σε συμβουλές που έχουν να κάνουν με την ψυχοκοινωνικη στήριξη, το Κοινωνικό Φροντιστήριο και συμβουλές που σχετίζονται με την Υγιεινή, την (κρητική) διατροφή και αξιοποίηση των τροφίμων που θα πάρουν οι ωφελουμενοι από το ΤΕΒΑ.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων θα υπάρξει ενημέρωση που αφορά καρδιαγγειακες νόσους, θέματα όπως η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα καθώς και παθήσεις του αναπνευστικού.

“Θα γίνονται συνεδρίες με πενταμελεις ομάδες από αυτά τα άτομα, τα οποία και θα καθοδηγουνται για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους”ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτης Τσακαλίδης.

Από την πλευρά του ο Χρήστος Λιονης, καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τόνισε: “Αυτη μας η πρόταση, ίσως για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται να ενδυναμώσει αλλά και να ενισχύσει μικρές ομάδες από τους ωφελουμενους, σε μια ουσιαστική συζήτηση με επαγγελματίες Υγείας, με ερευνητές, με Πανεπιστημιακους, που θα βοηθήσουν όχι μόνο στο αναγνωρίσουν τις δικές τους ανάγκες Υγείας, αλλά και να πάρουν αποφάσεις. Θα υπάρξουν κατάλληλα εγχειρίδια και εκπαιδευμένα πρόσωπα που θα συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια”

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακου Πανεπιστημίου Νίκο Κατσαράκη:

“Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, έχουμε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις όσον αφορά το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί σημαντικά. Μέσω αυτού του προγράμματος το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης θα προσφέρει συμβουλευτικη στήριξη, ψυχοκοινωνικου περιεχομένου, σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά αυτή την ανάγκη, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να βρουν την κοινωνική τους θέση αλλά και κάποιας εργασίας. Θα δοθεί επίσης έμφαση στο κομμάτι που αφορά την διατροφή. Θα γίνουν σεμινάρια, προκειμένου ως Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσω της Σχολής Επιστημών Υγείας, να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες που χρειάζονται ευρεία στρώματα του κοινωνικού πληθυσμού, τα οποία έχουν πληγεί από την φτώχεια”

“Είναι σημαντικά τα μέτρα αυτά που θα υλοποιηθούν, πρωτοπόρα σε όλο το πρόγραμμα. Στόχος είναι η προάσπιση και η αγωγή της Υγείας των ωφελουμενων”υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Λάμπρος Βαμβακάς. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας «Αφορούν, όσον αφορά το ΕΛΜΕΠΑ, συμβουλές που έχουν να κάνουν με την ψυχοκοινωνική στήριξη, το κοινωνικό φροντιστήριο, συμβουλές για υγιεινή Κρητική διατροφή, και αξιοποίηση των τροφίμων που θα πάρουν οι ωφελούμενοι από το ΤΕΒΑ. Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Κρήτης οι δράσεις αυτές έχουν να κάνουν με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, για σημαντικά θέματα υγείας και συγκεκριμένα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, το κάπνισμα και τις συνέπειες του, το αλκοόλ με τις συνέπειες του, και τα χρόνια νοσήματα του πεπτικού συστήματος».

Οι δυο συμβάσεις συγκεκριμένα αφορούν: την ανάπτυξη δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου, την εκμάθηση συνταγών μαγειρικής, αρτοποιίας, τους τρόπους για υγιεινή κρητική διατροφή με ορθή χρήση προϊόντων του Προγράμματος που θα υλοποιηθεί από το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. μέχρι τις 31/12/2020. Η δεύτερη σύμβαση, που θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφορά ενημέρωση για τους κινδύνους της υγείας των ωφελουμένων από την κατανάλωση του οινοπνεύματος , παρεμβάσεις για μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου των ωφελουμένων , ενημέρωση για τα χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού και παρέμβαση για τη μείωσή τους, ενημέρωση για τους κινδύνους του καπνίσματος και παρεμβάσεις για τη μείωση του καπνίσματος.

Στην σημερινή υπογραφή των συμβάσεων στη Περιφέρεια, παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας-Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς, ο καθηγητής πρωτοβάθμιας υγείας-γενικής ιατρικής Χρήστος Λιονής, η επίκουρη καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ Μαρία Παπαδακάκη, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Σπύρος Επιτροπάκης, τα στελέχη της υπηρεσίας Ειρήνη Μαγουλάκη, Μαρία Λουκαδάκη, και το επιστημονικό στέλεχος του Πανεπιστημίου Κρήτης Ανδρέας Καρέλης.

Τα συνοδευτικά μέτρα, τα οποία συμπληρώνουν τη διάθεση τροφίμων και αγαθών στους ωφελούμενους του Προγράμματος, συντελούν σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια στήριξης απόρων ατόμων δικαιούχων του Προγράμματος έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν την ανάλογη ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλές για την πρόληψη συνήθεις ασθενειών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμπεριφορές τρόπου ζωής και να τους προτρέψει – ενθαρρύνει να λάβουν αποφάσεις για την υιοθέτηση μιας άλλης συμπεριφοράς με αλλαγές στις συνήθειες και στον τρόπο ζωής, μέσω ψυχοδραστικών προσεγγίσεων.

Οι παραπάνω συμβάσεις θα υλοποιηθούν παράλληλα με τη διάθεση προϊόντων που θα γίνονται από την Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης στους ωφελούμενους του Προγράμματος για την περίοδο 2018-2020.

———————————————————————————————————————————

Δύο νέα έργα ξεκινούν στην Κρήτη απο το ΕΛΜΕΠΑ με χρηματοδότηση απο την Περιφέρεια Κρήτης

4 Ιουλίου 2020

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, στην αίθουσα “Ανδρέα Παπανδρέου” του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τις ανάγκες του μεταξύ τους συντονισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης δύο έργων που χρηματοδοτούνται απο την Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου εκπροσωπήθηκε από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών κ Ρένα Παπαδάκη -Σκαλίδη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &Νέας Γενιάς κ. Νικόλαο Αγγελάκη και από τα υπηρεσιακά στελέχη της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης – Τμήματος Κοινωνικής Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας &Ισότητας των δυο φύλων κ. Κορναράκη Μαρία, Υπεύθυνη του Τμήματος και Τσαμάνδουρα Αργυρώ.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εκπροσώπησαν η Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου LaHeRS, κ. Μαρία Παπαδακάκη ως επιστημονικά υπεύθυνη των δύο έργων, και ο Λέκτορας Τμήματος Διοίκησης και Τουρισμού κ. Γεώργιος Απλαδάς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε ο σκοπός, το περιεχόμενο και οι επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη των δύο έργων. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της «Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018–2019».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει σειρά απο δράσεις για την στήριξη των ωφελούμενων του προγράμματος μεταξύ των οποίων: α) Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (π.χ. κοινωνική συνταγογράφηση, εργασιακή καθοδήγηση (mentoring), σχολές γονέων, ημερίδες, κ.α.), β) οργάνωση κοινωνικού φροντιστηρίου, γ) μαγειρική και κρητική διατροφή (σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ).

Το δεύτερο έργο έχει τίτλο “Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες” και χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης. Το έργο αυτό θα δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα μιας διεπιστημονικής κινητής ομάδας επαγγελματιών ειδικής αγωγής (ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών κ.α.) να διαγνώσουν μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά που προέρχονται απο αστικές και αγροτικές περιοχές της Κρήτης. Το έργο θα αξιοποιήσει τις δομές τις τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να προσεγγίσει γονείς παιδιών που φοιτούν στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου προκειμένου να εφαρμόσει δωρεαν, σύντομες, διεπιστημονικές και εξατομικευμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη του παιδιών και της οικογένειάς τους.

Στη συνάντηση αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος σχετικά με το περιεχόμενο, την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων, και κατατέθηκαν σημαντικές προτάσεις απο την πλευρά της Δημοτικής Αρχής προκειμένου τα δύο έργα να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους δημότες που έχουν ανάγκη και να οδηγήσουν σε καινοτόμες υπηρεσίες για το Δήμο.

———————————————————————————————————————————

Λειτουργία Κοινωνικού φροντιστηρίου απο την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

21 Ιουλίου 2020

Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης που υλοποιείται με την συνδρομή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η δράση αυτή έχει ως ομάδα στόχο μη προνομιούχους οικονομικά μαθητές της Περιφέρειας Κρήτης, δικαιούχους του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής της Περιφέρειας Κρήτης, που επιδιώκουν να ολοκληρώσουν το Λύκειο και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα, θα δημιουργήσει το θεσμό του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου». Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει την ευκαιρία σε ένα ικανό αριθμό μαθητών της Α και Β Λυκείου να παρακολουθήσουν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών δωρεάν, σε φροντιστηριακά τμήματα που θα δημιουργηθούν στην περιοχή κατοικίας τους, προκειμένου να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν το σχολείο και να επιτύχουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. Τμήματα θα λειτουργήσουν και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.)  της Περιφέρειας Κρήτης και η διδασκαλία θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2020.

Οι μαθητές που ζουν σε συνθήκες στέρησης θεωρούνται ότι είναι πιο ευάλωτοι στη σχολική εγκατάλειψη και λιγότερο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν με επιτυχία στρεσογόνες καταστάσεις όπως οι εξετάσεις. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (2017) η μαθητική διαρροή στη χώρα έχει υποχωρήσει και είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό ΜΟ, παρόλα αυτά τα ποσοστά εμφανίζονται να είναι στο Γυμνάσιο 4,23%, στο Λύκειο στο 1,92% ενώ στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) εκτοξεύεται στο 11,02%.

Η Κρήτη είναι μεταξύ των περιφερειών της χώρας που διατηρούν τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητικής διαρροής. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι συνήθεις λόγοι για τη σχολική εγκατάλειψη φαίνεται να είναι η φτωχή συναισθηματική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητή και σχολικής κοινότητας, και ιδίως μεταξύ του μαθητή και του καθηγητή, η κακή σχολική επίδοση και αποτυχία. Οι παράγοντες αυτοί κρύβονται σχεδόν πάντα πίσω από την  ανάγκη για πρόωρη  είσοδο στην αγορά εργασίας και την εμπλοκή των νέων είτε στη πρωτογενή παραγωγή είτε στον τομέα του τουρισμού, σε ότι αφορά την Κρήτη. Μεγαλύτερη εμφανίζεται η διαρροή στην Π.Ε. Ρεθύμνου και στην Π.Ε. Λασιθίου και στις αστικές και αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις ημιαστικές.

Το κοινωνικό φροντιστήριο θα αποτελέσει ένα μέτρο για την πρόληψη τυχόν μαθητικής διαρροής και θα ενισχύσει τη σχολική επιτυχία των δικαιούχων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με τη στήριξη όλων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης υλοποιούν δράσεις για την ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων του προγράμματος ΤΕΒΑ και όλων των ενδιαφερόμενων από τον γενικό πληθυσμότης Κρήτης, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019».


Οι δράσεις θα ξεκινήσουν το Μάρτιο 2021, θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη ή και συμβουλευτική για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Η υποστήριξη παρέχεται μέσα από ατομικές συνεδρίες από έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, επιστημονικούς συνεργάτες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, σύντομης διάρκειας, που θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και στόχο θα έχουν να συμβάλουν στην εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, τη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων στην οικογένεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων.

Εργασιακή συμβουλευτική / καθοδήγηση
Ομάδα έμπειρων επαγγελματιών θα υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους με στόχο την ένταξη ή τηνεπανένταξη τους στην εργασία μέσα απο: α) την οργάνωση των εργασιακών τους προσόντων, β) την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές, γ) τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες) απο διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.), δ) τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος.

Σχολές γονέων
Ομάδα έμπειρων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα συντονίσουν ομάδες των 12-15 ατόμων, με εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου. Η συμμετοχή στις ομάδες αυτέςθα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της ψυχοσύνθεσης, της συμπεριφοράς και των αναγκών των παιδιών τους και θα προάγει βέλτιστες γονεϊκές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε μια από τις παραπάνω δράσεις με τους παρακάτω τρόπους:

Στα τηλέφωνα:
Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, ΕΛΜΕΠΑ 2810 379516, 379528, 379241
Με αποστολή γραπτού μηνύματος στο Email. lahers@hmu.gr
Mε ηλεκτρονικό αίτημα στη διεύθυνση : http://moodle.seyp.teicrete.gr/reg/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 23.02.2021


Η Μ. Παπαδακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΕΛΜΕΠΑ στον Ηχώ 99,8

Η κ Μαρία Παπαδακάκη – Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΕΛΜΕΠΑ μίλησε στον Ηχώ 99,8 κάνοντας λόγο για αυξημένα περιστατικά κατάθλιψης αλλά και ενδοοικογενειακής βίας, αρκετοί συμπολίτες μας απώλεσαν την εργασία τους και αυτό σαφώς δημιουργεί σοβαρά ζητήματα όπως επίσης ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με συνανθρώπους μας που ζουν υπό καταστάσεις ακραίας φτώχειας.

Η περιφέρεια Κρήτης αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες και σε συνεργασία με  φορείς προσπαθεί να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους στηρίζοντας τους όχι μόνο με υλικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης αλλά και διοργανώνοντας δράσεις συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, εργασιακής  συμβουλευτικής και Σχολές γονέων.

Ακολουθεί η συνέντευξη