ΤΕΒΑ 2018-2019

Τίτλος: “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019”

Υλοποίηση:Περιφέρεια Κρήτης και Ελληνικο Μεσογειακο Πανεπιστημιο (ΕΛΜΕΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΕυρωπαΪκό Κοινωνικό Ταμείο, «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019»

Διάρκεια έργου: 2018 – 2020

 

Φυλλάδιο έργου

Φυλλάδιο γονεϊκού ρόλου