Learning Disabilities

Τίτλος: “Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολiες”

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικο Μεσογειακο Πανεπιστημιο (ΕΛΜΕΠΑ)

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης

Διάρκεια έργου: 2019 – 2021

Φυλλάδιο έργου

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα…

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης, έχει δημιουργήσει μια κινητή μονάδα με σκοπό την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά που φοιτούν στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου και την παροχή βραχείας συμβουλευτικής υποστήριξης στην οικογένειά τους.

Σημασία και αναγκαιότητα

Η καθυστερημένη αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών και η ελλιπής υποστήριξη και καθοδήγηση της οικογένειας σχετίζεται με σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση των γονέων και κρίση στις ενδοοικογενειακές σχέσεις με σοβαρές συνέπειες.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις αφορούν και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι απο παιδιαγωγικής άποψης έχουν να διαχειριστούν υπεράριθμο αριθμό παιδιών (αναλογία 1 εκπαιδευτικός / 25 μαθητές) γεγονός που δυσχαιρένει το έργο και την ποιότητα της εκπαίδευσης, όταν ανάμεσα στους μαθητές αυτούς υπάρχουν μαθητές με αδιάγνωστες μαθησιακές δυσκολίες.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επιτυγχάνουν υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους με κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές και μεθόδους και με την κατάλληλη καθοδήγηση των γονέων τους, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητους συνεργάτες στην παρέμβαση.

 

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή εξατομικευμένης και ολιστικής βιοψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο παιδί και την οικογένεια με στόχο την καλύτερη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών στο σπίτι, τη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας.

Δράσεις / Περιεχόμενο προγράμματος

Μια διεπιστημονική κινητή μονάδα αποτελούμενη απο ειδικευμένους ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, επισκέπτονται τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης και αξιολογούν τις μαθησιακές δυσκολίες παιδιών που φοιτούν στη Γ’ έως και τη ΣΤ’ τάξη του δημοτικού. Η κινητή μονάδα εντοπίζει τη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος και καταρτίζει εξατομικευμένο σχέδιο υποστήριξης με στόχο την μαθησιακή και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού για τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

Υπηρεσίες για το παιδί:

 • Ακοολογικός και οφθαλμολογικός προέλεγχος για την εκτίμηση της αναγνωστικής του ικανότητας
 • Αξιολόγηση γραπτού λόγου (ανάγνωσης και γραφής)
 • Αξιολόγηση λόγου και ομιλίας
 • Αξιολόγηση μαθηματικής επάρκειας
 • Εκτίμηση νοητικού δυναμικού
 • Αξιολόγηση συμπεριφορικών δυσκολιών

Υπηρεσίες για τους γονείς:

 • Εκτίμηση αναγκών υγείας
 • Αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών
 • Εκτίμηση δυσκολιών στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το παιδί:

 • Θα αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη μάθηση.
 • Θα βελτιώσει το λόγο και την ομιλία του.
 • Θα βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα και τη λογικομαθηματική του σκέψη.
 • Θα αυξήσει το εύρος της προσοχής του.
 • Θα αυξήσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του.
 • Θα αναπτύξει πρωτοβουλία και υπευθυνότητα όσον αφορά τη μελέτη και την εκτέλεση των κατ’οίκον εργασιών του.

 

Οι γονείς θα λάβουν:

 • Συναισθηματική υποστήριξη από ψυχολόγους με ειδικευση στη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.
 • Καθοδήγηση απο ειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου.
 • Καθοδήγηση από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και λογοθεραπευτές για την οργάνωση της μελέτης του παιδιού στο σπίτι παράλληλα με έντυπο υποστηρικτικό υλικό.
 • Καθοδήγηση από ψυχολόγους για τη διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών του παιδιού στο σπίτι και το σχολείο.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια.
 • Τεχνικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας με το παιδί.
 • Καθοδήγηση σε ζητήματα υγείας και προσωπικής υγιεινής.

Νέα προγράμματος

 Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο Γόρτυνας

Ξεκίνησε, πιλοτικά, στον Δήμο Γόρτυνας η υλοποίηση του προγράμματος: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης.

Διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής, αποτελούμενη από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέφθηκε τις Δημοτικές Ενότητες Κόφινα και Γόρτυνας και πραγματοποίησε συνεδρίες, με στόχο την διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε μαθητές και γονείς. Την διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, που θα συνεχίσει να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες προκειμένου να διαχειριστούν τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών τους, υποδέχθηκαν οι αντιδήμαρχοι Σοφία Χατζάκη – Σφακιανάκη και Κωνσταντίνος Τσικνάκης, καθώς και ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα, Γρηγόρης Γιαμαλάκης.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί έως και το πρώτο εξάμηνο του 2021, με την διεπιστημονική ομάδα που συντονίζει η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, Μαρία Παπαδακάκη, να παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά από όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού και αξιολόγησης των αναγκών κάθε παιδιού από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να αιτηθούν την συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα, σε κάποια από τις επόμενες επισκέψεις της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΛΜΕΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Γόρτυνας, στο τηλέφωνο 28923 40350.

Πρόγραμμα για τις μαθησιακές δυσκολίες στο δήμο Χανίων

Ολοκληρώθηκε στο Δήμο Χανίων το πρώτο στάδιο του προγράμματος “Μαθησιακές δυσκολίες: Αξιολόγηση και υποστήριξη για όλη την οικογένεια”

Στο Δήμο Χανίων βρέθηκε για δύο διαδοχικές εβδομάδες, η κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, αποτελούμενη από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, συνεργάστηκε με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, το οποίο και μερίμνησε να φιλοξενηθεί η διεπιστημονική ομάδα στους χώρους του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων και πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων, κατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.

Η διεπιστημονική ομάδα θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίας μέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διάγνωσης και εξατομικευμένης υποστήριξης, χωρίς κόστος.


Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά και γονείς  στο Ρέθυμνο

Με επιτυχία ξεκίνησαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, οι συνεδρίες με παιδιά και γονείς στο Δήμο Ρεθύμνου από την κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Ρεθύμνου.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, φιλοξενήθηκε στους χώρους του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου κατόπιν της ευγενικής παραχώρησης του χώρου από τον Δ/ντή κ. Ανδρέα Μπενάκη και πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ρεθύμνου κατόπιν ραντεβού,με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.

Με την πολύτιμη συνεργασία της αντιδημάρχου Ρεθύμνου κ. Ελευθεριάδου – Γκίκα Άννας και των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας Ρεθύμνου, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ,η οποία αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίας μέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης χωρίς κόστος.

Πηγή:  http://rethnea.gr/


Η Ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ στο Δήμο Αμαρίου

Στο Δήμο Αμαρίου βρέθηκε για δύο διαδοχικές εβδομάδες, η κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες».

Το έργο υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Αμαρίου, του Αντιδημάρχου Παιδείας κου Εμμανουήλ Ψαρουδάκη και της κας Στυλιανής Βασιλάκη, μέλος των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αμαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, αποτελούμενη από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, συνεργάστηκε με την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου Αμαρίου Δημητράκη Ελένη, η οποία και μερίμνησε να φιλοξενηθούν στους χώρους του Δημοτικού Σχολείου Φουρφουρά. Η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν και από τις δύο Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αμαρίου, κατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.

Η διεπιστημονική ομάδα θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίας μέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διάγνωσης και εξατομικευμένης υποστήριξης, χωρίς κόστος.

Η ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ στα Ανώγεια για παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης σε γονείς και παιδιά

Στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Ανωγείων βρέθηκε η κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες».

Το έργο υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Ανωγείων.

Η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανωγείων, κατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.


Ξεκίνησε στο Δήμο Χερσονήσου η υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με επισκέψεις στο Δήμο Χερσονήσου, όπου η κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, συνάντησε παιδιά και γονείς για να προσφέρει δωρεάν υποστήριξη στις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακήςτους δυσκολίας.

Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Χερσονήσου.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, φιλοξενήθηκε στους χώρους του ΔημοτικούΚαταστήματος Χερσονήσου και δέχτηκε την ευγενική φιλοξενία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Σέγκου, ο οποίος εξέφρασε για μια ακόμη φορά την στήριξή του στο πρόγραμμα και υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης τέτοιων πρωτοβουλιών που έρχονται να δώσουν μια σημαντική διευκόλυνση σε οικογένειες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και που δεν έχουν τα μέσα να αναζητήσουν εξειδικευμένη βοήθεια.

Μεγάλος αριθμός παιδιών και γονέων προσήλθαν στο Δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου,κατόπιν ραντεβού, προκειμένου να ζητήσουν μια πρώτη εκτίμηση από τους ειδικούς επαγγελματίες και να λάβουν υποστήριξη για τα παιδιά τους μέσα από ειδικά προγράμματα.

Η ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς, μέσα από σειρά συνεδριών, προσαρμοσμένων στις διαπιστωμένες ανάγκες όλης της οικογένειας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι οικογένειες υποστηρίζονται σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς τους και έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης χωρίς κόστος.


Εξ αποστάσεως υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στην περίοδο της καραντίνας από την ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ

Με αμείωτους ρυθμούς και μέσα στην περίοδο των εορτών και έκδηλο το ενδιαφέρον των οικογενειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες” συνεχίζονται οι δράσεις από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, και ειδικούς άλλων ειδικοτήτων (πχ. λογοθεραπευτή, νοσηλευτή) με την χρήση νέων τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και εξ’ αποστάσεως συμβουλευτικής στις οικογένειες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Μέσα στην περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων ολοκληρώθηκαν 80 συνεδρίες εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε οικογένειες των Περιφερειακών ενοτήτων Χανίων και Ηρακλείου, ενώ ήδη ξεκίνησαν οι προγραμματισμένες συνεδρίες σε οικογένειες της Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου.

Μετά την άρση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ αναμένεται να συνεχίσει τις δράσεις της σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιώντας δια ζώσης αξιολογήσεις των οικογενειών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα και εφαρμόζοντας την απαραίτητη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική.

Στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 05 και το Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2021, συνεδρίες με παιδιά και γονείς στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων από την κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, φιλοξενήθηκε στους χώρους του Δημοτικού

Σχολείου Πύργου, κατόπιν της ευγενικής παραχώρησης του χώρου από τη Δ/νση του Σχολείου και με την υποστήριξη του Προέδρου της κοινότητας Πύργου κ. Λεντιδάκη Βασίλη και πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων κατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.

Με την πολύτιμη συνεργασία του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων κ. Τσαγκαράκη Ιωάννη και των στελεχών του Δήμου, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίας μέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε άλλες Δημοτικές Ενότητες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης χωρίς κόστος.


Στο Δήμο Μαλεβιζίου ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, συνεδρίες με παιδιά και γονείς στο Δήμο Μαλεβιζίου από την κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, φιλοξενήθηκε στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου Αγίας Μαρίνας και πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μαλεβιζίουκατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξηςστα παιδιά και τους γονείς τους.

Με την πολύτιμη συνεργασία της κ. Λυρώνη-Πάγκαλου Χρύσας, αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μαλεβιζίου, της κ. Κατσάφαρου Ειρήνης, Προϊσταμένης αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και της κ. Κατσάπη Χρυσούλας, κοινωνικής λειτουργού του Δήμου, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίαςμέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τακτικές επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Κρήτης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης χωρίς κόστος.