Entrepreneurial Skills for Social Sciences (ESSS)

Στόχοι: Τι αναμένεται να επιτευχθεί;

Το έργο ESSS στοχεύει:

α) να αξιολογήσει και να αξιολογήσει τις ανάγκες των κοινωνικών επιστημόνων γύρω από την Κοινωνική Οικονομία, β) να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στη διά βίου μάθηση, γ) να κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας και την εκπλήρωση των τοπικών αναγκών. δ) να τους μεταβιβάσει κοινωνικές και επιχειρηματικές ικανότητες και κριτική σκέψη, ε) να τους εκπαιδεύσει πώς να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες και τέλος στ) να τους ενδυναμώσει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Υλοποίηση: Ποιες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν;
Εκτός από τις δραστηριότητες διαχείρισης και διάδοσης, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης των συμμετεχόντων, β) δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους συμμετέχοντες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, γ) εκπαίδευση των εκπαιδευτών προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου αποτελέσματα, δ) παροχή εκπαίδευσης σε κοινωνικούς επιστήμονες και ε) αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των συμμετεχόντων πριν και μετά την εκπαίδευση.

Αποτελέσματα: Ποια αποτελέσματα του έργου και άλλα αποτελέσματα αναμένονται;
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που εντοπίζονται από τους εταίρους του έργου, θα τεθούν σε εφαρμογή οι ακόλουθες δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου ESSS:

  • Θα αναπτυχθεί ένα ερευνητικό σχέδιο και όλοι οι εταίροι θα διεξάγουν έρευνα
  • Θα συνταχθούν εθνικές εκθέσεις και επίσης μια πανευρωπαϊκή (1) έκθεση με βάση τα πορίσματα σε εθνικό επίπεδο, που θα αναφέρει μεθοδολογίες βέλτιστων πρακτικών, ανάγκες των δικαιούχων, κενά και πιθανές λύσεις.
  • Κατάρτιση και Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σπουδών: Αυτό θα βασίζεται στις ανάγκες κατάρτισης, αλλά θα επικεντρωθεί στα θέματα-ομπρέλα που σχετίζονται με την ομάδα-στόχο, τα οποία περιλαμβάνουν την κοινωνική οικονομία, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τη συμμετοχή της κοινότητας.
  • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού: Το Εκπαιδευτικό Υλικό περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές παρουσιάσεις και τους οδηγούς διευκόλυνσης σε καθεμία από τις γλώσσες της χώρας εταίρου (Αγγλικά, Ελληνικά, Λιθουανικά και Βοσνιακά).
  • Εκπαίδευση των εκπαιδευτών: Αυτή η δραστηριότητα θα εκπαιδεύσει τους Εκπαιδευτές σε κοινωνικές επιχειρηματικές δεξιότητες, προκειμένου να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις χώρες τους.
  • Εκπαίδευση Κοινωνικών Επιστημόνων: 100 κοινωνικοί επιστήμονες από 4 χώρες του έργου θα εκπαιδευτούν σε κοινωνικές επιχειρηματικές δεξιότητες με στόχο την ενδυνάμωση τους να δραστηριοποιηθούν στον ευρύτερο τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
  • Συνεδρίες καθοδήγησης (εικονικές): Αυτή η δραστηριότητα θα επιτρέψει στους κοινωνικούς επιστήμονες να λάβουν εικονική καθοδήγηση και ανατροφοδότηση σχετικά με την προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν το ομαδικό τους έργο σχετικά με το σχεδιασμό μιας νέας κοινωνικής επιχείρησης στη χώρα διαμονής τους.
  • Εργαλείο αξιολόγησης: Θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο αξιολόγησης (εργαλείο αξιολόγησης EQF Επίπεδο 5) για την επιχειρηματική ικανότητα σε επίπεδο EQF προκειμένου να αξιολογηθεί η επιχειρηματική ικανότητα για επαγγελματίες κοινωνικούς επιστήμονες.

Project Website: https://entresss.eu/