Πρώτη συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου ORAMMA στην Αθήνα, Σεπτέμβριος 07-08, 2017

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 7/09 και 08/09/2017 και οργανώθηκε από το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, τον συντονιστή του έργου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, μεταξύ των οποίων και η κ. Μ. Παπαδακάκη, Δ/ντρια του Εργαστηρίου LaHeRS και επιστημονικά υπεύθυνη έργου για την ομάδα του ΤΕΙ Κρήτης. Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Συμβουλευτικής Επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, μεταξύ των οποίων εκπρόσωπος από το Department of Anthropology του RICE University. Εκ μέρους της Κλινικής ΕΛΕΝΑ η κ. Μανουρά, Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η κ. Καβουρα, Αντιπρόεδρος της Κλινικής, υποδέχτηκε την εταιρική ομάδα του έργου και ευχήθηκε γόνιμη εξέλιξη των εργασιών. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2017, στο Nijmegen της Ολλανδίας.