Σεμινάρια σε Ανήλικους Παραβάτες του ΚΟΚ σε συνεργασία με την Εισαγγελία Ηρακλείου

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και του Εργαστηρίου Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του ΤΕΙ Κρήτης με την Εισαγγελία Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 3 ωρών, απευθυνόμενα σε ανήλικους παραβάτες του ΚΟΚ.

 

Συνολικά, η παρέμβαση επεδίωκε μέσω της βιωματικής μάθησης, την επίτευξη της τροποποίηση των στάσεων και οδηγητικών συμπεριφορών τους. Πιο συγκεκριμένα, περιελάμβανε την χρήση βιωματικών δράσεων, την βιωματική εμπειρία των ανηλίκων με τον προσομοιωτή οδήγησης καθώς και την εμπειρία που αποκόμισαν μέσω του προσομοιωτή πρόσκρουσης.