Έρευνα για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία & εμποδιζόμενων ατόμων – ΕΛΜΕΠΑ

Έρευνα για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία & εμποδιζόμενων ατόμων, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αγαπητοί φοιτητές/εκπαιδευτικοί/εργαζόμενοι/επισκέπτες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”.

Η έρευνα έχει ως στόχο να αναδείξει τις δυσκολίες πρόσβασης στις υποδομές του Ιδρύματος, που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία (δυσκολία στην κίνηση, ακοή, όραση, επικοινωνία, αντίληψη και ασθενείς με χρόνια νοσήματα) και εμποδιζόμενα άτομα (π.χ. ηλικιωμένοι, υπερήλικες, έγκυες, προεφηβικά άτομα, όσοι χρησιμοποιούν ή/και οδηγούν αμαξίδιο, όσοι μεταφέρουν βάρη κλπ) κατά την μετακίνηση τους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη προτάσεων και στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εκπαιδευτικές και διοικητικές υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου (ΕΛΜΕΠΑ).

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο παρακάτω Link: https://forms.gle/3XiHFY2LZigJ6nCL7

Το ερωτηματολόγιο επιτρέπει την ανάρτηση φωτογραφικού υλικού απο σημεία με ελλιπή προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και για την συμπλήρωση του απαιτούνται περίπου 15′ λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και την συνεργασία σας.

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου:

Μαρία Παπαδακάκη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Tηλ: 2810379518
email: mpapadakaki@yahoo.gr

 

Ανάδοχος τμήματος του έργου:
Πλατύρραχου Μαργαρίτα, Πολιτικός Μηχανικός, Ανάδοχος τμήματος του έργου με κύριο αντικείμενο “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εκπαιδευτικές και διοικητικές υποδομές του Ιδρύματος” σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΛΜΕΠΑ, Τμήμα Μελετών και Κατασκευών.

 

Τηλ: 2810 379370
email: margarita.plat@gmail.com