Οδηγίες για τις γυναίκες που βιώνουν ενδοσυντροφική βία

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Εισαγωγή

Τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν ένα ουσιαστικό στοιχείο της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Απεικονίζουν το γεγονός ότι οι άντρες και οι γυναίκες έχουν πολύ διαφορετικές εμπειρίες – καθώς και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω φύλου, οι οποίες τις καθιστούν περισσότερο ευάλωτες στην φτώχεια, τη βία, την υγεία και την εκπαίδευση.

Οι γυναίκες έχουν δικαίωμα…

σε μία ασφαλή ζωή
να ζουν χωρίς φόβο
να αγαπούν και να αγαπιούνται
να τις αντιμετωπίζουν με σεβασμό
να είναι ο εαυτό τους
να έχουν ιδιωτική ζωή και αυτονομία
να έχουν ελευθερία έκφρασης
στην αλλαγή και στο να αλλάξουν γνώμη
να λένε «όχι»
να έχουν τα δικά τους χρήματα και να τα διαθέτουν όπως εκείνες θέλουν
να κάνουν ερωτήσεις
να είναι άνθρωποι, που σημαίνει να μην είναι τέλειες, να κάνουν λάθη
να παίρνουν αποφάσεις για θέματα που τις αφορούν
να μην ικανοποιούν τον καθένα
να βάζουν τον εαυτό τους πρώτο
να αλλάξουν τη ζωή τους

Κάθε μέρα υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη που εξαναγκάζονται
να ζουν χωρίς αυτά τα δικαιώματα. Τις περισσότερες φορές αυτός ο εξαναγκασμός
προέρχεται από τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά σε εκείνες. Αυτές οι σχέσεις
συχνά ακολουθούν μια κοινή πορεία, γνωστή ως «Θεωρία του Κύκλου της Βίας».