Γενικές Πληροφορίες για το έργο

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση με σκοπό τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων.

Σημασία & Αναγκαιότητα

Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έχει εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση, με έντονα τα φαινόμενα ανεργίας, εργασιακής ανασφάλειας, υπερχρέωσης και ακραίας φτώχειας πολλών νοικοκυριών.

Η πρόσβαση στη στέγη, τη δημόσια υγεία και την εργασία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η αύξηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι συνέπειες με υψηλό κοινωνικό κόστος. Οι επιπτώσεις από την κρίση βαραίνουν δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ενώ τα παιδιά γίνονται ακόμη πιο ευάλωτα. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, συνυπάρχουν αυξημένη ζήτηση και παράλληλα περιορισμένη προσφορά υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

Η δύσκολη αυτή κοινωνική πραγματικότητα καθιστά αναγκαία τόσο την παροχή βασικών υλικών αγαθών όσο και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων προκειμένου να καταστούν επαρκείς για να διαχειριστούν τις προκλήσεις της φτώχειας.

Σκοπός & Περιεχόμενο

Μέσα απο το πρόγραμμα, η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στοχεύουν στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα απο την παροχή ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας, εστιασμένης σε ολόκληρη την οικογένεια.

Οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν καθοδήγηση σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η οικογένεια, απο έμπειρους επαγγελματίες. Μέσα απο συνεδρίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και μέσα απο καινοτόμους μηχανισμούς στήριξης, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των ατόμων για την αυτοδιαχείριση των δυσκολιών τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Φυλλάδιο έργου