Δήμος Αμαρίου (1)

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με τη στήριξη του Δήμου Αμαρίου, συνδιοργάνωσαν και υλοποίησαν Σχολή Γονέων, συνολικής διάρκειας 5 συναντήσεων, 1,5 ωρών έκαστη, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019».

Έχοντας ως γνώμονα ότι η κοινωνική αποσταθεροποίηση, η οποία επικρατεί στις μέρες μας έχει επηρεάσει την ψυχολογία παιδιών και γονέων, η συγκρότηση της σχολής θεωρείται ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει στη διαχείριση του άγχους και στην επίλυση των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων. Η συγκεκριμένη δράση είχε σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενδυνάμωσης των γονέων μέσω βιωματικών ασκήσεων και τεχνικών χρησιμοποιώντας την δυναμική της ομάδας.

Το πρόγραμμα ήταν δομημένο, έτσι ώστε οι γονείς να χτίσουν μια ποιοτική σχέση με τα παιδιά τους, καταρρίπτοντας τα άκαμπτα και αυταρχικά μοτίβα και αναπτύσσοντας δεξιότητες του «Υπεύθυνου», «Αποτελεσματικού» και κατά βάση «Δημοκρατικού» γονέα.

Αφίσα – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φωτογραφικό υλικό

Δράσεις Προβολής & Διάχυσης