Διαδικτυακή ημερίδα: Παρεμβάσεις για τη στήριξη των φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Αγαπητοί φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνει η Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (https://consult.hmu.gr/), την Πέμπτη 20 Μαίου 2021 στις 11.00 – 14.00, με σκοπό την παρουσίαση των υπηρεσιών του ιδρύματος προς τους κοινωνικά ευάλωτους φοιτητές. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που θα παρουσιαστούν είναι το κοινωνικό παρατηρητήριο του ΕΛΜΕΠΑ, οι υπηρεσίες υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, οι υπηρεσίες εκπαιδευτικής καθοδήγησης, οι παρεμβάσεις ενίσχυσης της προσβασιμότητας και οι δράσεις υποδοχής και ένταξης των νεοεισερχόμενων φοιτητών.

Σύνδεσμος παρακολούθησης: meet.google.com/oiz-xxih-uqe