Δράση 2: Κοινωνική Συνταγογράφηση

Η Κοινωνική Συνταγογράφηση, η οποία συνοδεύεται από μια πλήρη χαρτογράφηση των κοινωνικών δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει σαν στόχο να κατευθύνει τα άτομα που αντιμετωπίζουν ένα εύρος κοινωνικοοικονομικών, ψυχολογικών και σωματικών αναγκών ώστε να ενημερωθούν για το υφιστάμενο πλαίσιο φροντίδας και τα διαθέσιμα αγαθά, υπηρεσίες και δράσεις. Η εφαρμογή της Κοινωνικής Συνταγογράφησης είναι ενσωματωμένη στην Πλατφόρμα Εργασιακής και Κοινωνικής Καθοδήγησης και αποτελεί ένα εργαλείο αυτοδιαχείρισης της υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να αυτο-περιηγηθούν στις δωρεάν διαθέσιμες πηγές υποστήριξης.

Οι ωφελούμενοι, σε αυτό το πλαίσιο, εκπαιδεύτηκαν να εντοπίζουν μόνοι τους τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη και να απευθύνονται σε αυτές. Στόχος της πλατφόρμας είναι ο αποστιγματισμός των διαδικασιών υποστήριξης, η απεξάρτηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες και η προώθηση μιας πιο εξατομικευμένης προσέγγισης στις υπηρεσίες φροντίδας, συνθήκη που διευκολύνει την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία για όσους διστάζουν να απευθυνθούν στις κοινωνικές υπηρεσίες κατ’ ιδίαν.

Τεκμηρίωση – Αναγκαιότητα

Τα προγράμματα κοινωνικής συνταγογράφησης συνήθως περιλαμβάνουν την παραπομπή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε έναν ειδικό, ο οποίος “συνταγογραφεί” τις δραστηριότητες που θα πρέπει να παρακολουθήσει και τα προγράμματα στα οποία θα πρέπει να συμμετάσχει ένα άτομο με πολλαπλά βιο-ψυχο-κοινωνικά προβλήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Στην περίπτωση των συνοδευτικών μέτρων για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων του προγράμματος ΤΕΒΑ τη Περιφερειας Κρήτης η παρέμβαση η πλατφόρμα “Κοινωνικής Συνταγογράφησης” παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες, με τη βοήθεια των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών κάθε δήμου που έχουν εκπαιδευτεί από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην εφαρμογή κοινωνικής συνταγογράφησης, να αναζητούν με βάση το ψυχοκοινωνικό προφίλ τους και να εντοπίζουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες και τα προγράμματα βιο-ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης που υλοποιούνται για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο δήμο τους και να απευθύνονται σε αυτά. Το ηλεκτρονικό σύστημα παρέχει παράλληλα τη δυνατότητα επικοινωνίας με κεντρική υπηρεσία υποστήριξης στο Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και οργανισμών.

Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Κοινωνικής Συνταγογράφησης

https://social-prescript.webnode.gr/