Δύο νέα έργα ξεκινούν στην Κρήτη απο το ΕΛΜΕΠΑ με χρηματοδότηση απο την Περιφέρεια Κρήτης

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, στην αίθουσα “Ανδρέα Παπανδρέου” του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τις ανάγκες του μεταξύ τους συντονισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης δύο έργων που χρηματοδοτούνται απο την Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου εκπροσωπήθηκε από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών κ Ρένα Παπαδάκη -Σκαλίδη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς κ. Νικόλαο Αγγελάκη και από τα υπηρεσιακά στελέχη της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης – Τμήματος Κοινωνικής Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δυο φύλων κ. Κορναράκη Μαρία, Υπεύθυνη του Τμήματος και Τσαμάνδουρα Αργυρώ.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εκπροσώπησαν η Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου LaHeRS, κ. Μαρία Παπαδακάκη ως επιστημονικά υπεύθυνη των δύο έργων, και ο Λέκτορας Τμήματος Διοίκησης και Τουρισμού κ. Γεώργιος Απλαδάς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε ο σκοπός, το περιεχόμενο και οι επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη των δύο έργων. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της «Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018–2019».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει σειρά απο δράσεις για την στήριξη των ωφελούμενων του προγράμματος μεταξύ των οποίων: α) Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (π.χ. κοινωνική συνταγογράφηση, εργασιακή καθοδήγηση (mentoring), σχολές γονέων, ημερίδες, κ.α.), β) οργάνωση κοινωνικού φροντιστηρίου, γ) μαγειρική και κρητική διατροφή (σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ).

Το δεύτερο έργο έχει τίτλο “Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες” και χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης. Το έργο αυτό θα δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα μιας διεπιστημονικής κινητής ομάδας επαγγελματιών ειδικής αγωγής (ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών κ.α.) να διαγνώσουν μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά που προέρχονται απο αστικές και αγροτικές περιοχές της Κρήτης. Το έργο θα αξιοποιήσει τις δομές τις τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να προσεγγίσει γονείς παιδιών που φοιτούν στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου προκειμένου να εφαρμόσει δωρεαν, σύντομες, διεπιστημονικές και εξατομικευμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη του παιδιών και της οικογένειάς τους.

Στη συνάντηση αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος σχετικά με το περιεχόμενο, την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων, και κατατέθηκαν σημαντικές προτάσεις απο την πλευρά της Δημοτικής Αρχής προκειμένου τα δύο έργα να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους δημότες που έχουν ανάγκη και να οδηγήσουν σε καινοτόμες υπηρεσίες για το Δήμο.