Εκλογή της Μ. Παπαδακάκη στη θέση της Προέδρου σε Τομέα της EUPHA

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Μαρία Παπαδακάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, εξελέγη Πρόεδρος του Τομέα Πρόληψης Τραύματος και Προαγωγής της Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δημόσιας Υγείας (EUPHA Injury Prevention & Safety Promotion, https://eupha.org/injury-prevention-and-safety-promotion) και θα υπηρετήσει τη θέση αυτή για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Τομέας αυτός μετρά 1000 μέλη, εκπροσώπους μεγάλων οργανισμών Δημόσιας Υγείας της Ευρώπης, και έχει σκοπό να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα και να συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας καθώς και να  προάγει τη συνεργασία και το δημόσιο διάλογο σε θέματα πρόληψης του τραύματος και προαγωγής της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Η κ. Παπαδακάκη, έχοντας διανύσει μια εξαιρετική επιστημονική πορεία, με ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική έρευνα και την προώθηση της καινοτομίας σε θέματα προαγωγής της υγείας και πρόληψης του τραύματος, έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης των μελών του Τομέα και θα εκπροσωπήσει τον Τομέα στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας μετρά 23000 μέλη από 47 χώρες και αποτελεί το μεγαλύτερο οργανισμό Δημόσιας Υγείας στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει στους κόλπους της τις μεγαλύτερες εταιρείες και ινστιτούτα δημόσιας υγείας της Ευρώπης και αποτελεί το μεγαλύτερο χώρο ανταλλαγής και διεπιστημονικού διαλόγου για τους ειδικούς δημόσιας υγείας στην Ευρώπη.

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί μια ακόμα αναγνώριση του επιστημονικού έργου και του υψηλού επιπέδου έρευνας που διεξάγεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.