Εκπαιδευτική Επίσκεψη από το Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνι

Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη από το Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνι στο Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΕΛΜΕΠΑ. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε πρακτική άσκηση στον προσομοιωτή οδήγησης και βιωματικές δραστηριότητες με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια. Έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση των νέων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων με στόχο την προαγωγή της πράσινης μετακίνησης.