Εκπαιδευτική επίσκεψη 1ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) επισκέφθηκαν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι του 1ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου της ειδικότητας: Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε ενημέρωση για την πρόκληση της οδικής ασφάλειας. Ενδεικτικά, αναπτύχθηκε διάλογος και ανταλλαγή σκέψεων για θέματα που αφορούσαν την ανάληψη κινδύνου, τις ριψοκίνδυνες συμπεριφορές κατά την οδήγηση, δίνοντας έμφαση στις διαπροσωπικές δεξιότητες των ατόμων ενώ παράλληλα, συζητήθηκαν προληπτικές στρατηγικές διαχείρισης των οδηγικών συμπεριφορών.

Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν στην διδασκαλία τους ενώ σημαντικότερα, κλήθηκαν να αναπαραστήσουν ένα «παιχνίδι ρόλων» μεταξύ δασκάλου οδήγησης και υποψήφιου οδηγού στον προσομοιωτή οδήγησης που διαθέτει το εργαστήριο.