Πρόγραμμα ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ  για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας στο σχολείο.

Περίληψη

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης και με τις Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης (Εσταυρωμένος, ΤΚ. 71004, Ηράκλειο) και προβλέπεται να έχει συνολική διάρκεια 30 ωρών με ολοκλήρωση εντός 3 εβδομάδων (Παρασκευή απόγευμα 15.30 – 20.30/Σάββατο πρωί 10.00 – 15.00). Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, θα συγκροτηθούν 4 τμήματα εκπαίδευσης, τα οποία θα κατανεμηθούν σε 2 χρονικές περιόδους (Περίοδος Α: 11-12 Μαΐου, 18-19 Μαΐου & 25-26 Μαΐου, Περίοδος Β: 01-02 Ιουνίου, 08-09 Ιουνίου & 15-16 Ιουνίου).
Ο µμέγιστος αριθµός εκπαιδευόµενων ανά τµήµα θα είναι 25 άτοµα.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι σημαντικό να δεσμευτούν για την υλοποίηση προγράμματος Κυκλοφοριακής Aγωγής στην τάξη τους (5-6 εβδομάδων) κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τους εκπαιδευτικούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο σύνδεσμο
http://moodle.seyp.teicrete.gr/

Σκοπός

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς και να τους καταστήσει επαρκείς και αποτελεσματικούς στους παρακάτω τομείς:

 • Να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τους μαθησιακούς στόχους των προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής που υλοποιούν στην τάξη με βάση τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών,
 • Να είναι σε θέση να επιλέγουν και να προσαρμόζουν την εκπαιδευτική προσέγγιση και τις εκπαιδευτικές μεθόδους στα ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακά και άλλα χαρακτηριστικά των παιδιών,
 • Να είναι σε θέση να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών τους, ορίζοντας κριτήρια αξιολόγησης και επιλέγοντας τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης,
 • Να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το γονεϊκό ρόλο στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας και να μπορούν να ενεργοποιούν τους γονείς σε μια συνεργατική σχέση προς αυτή την κατεύθυνση,
 • Να είναι σε θέση να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από πρακτική άσκηση στον προσομοιωτή οδήγησης του ΤΕΙ Κρήτης.

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Στη βελτίωση των γνώσεων, των στάσεων και των συµπεριφορών τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων σε θέµατα οδικής ασφάλειας.
 • Στην βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ως προς το σχεδιασµό και την ανάπτυξη δράσεων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας στο σχολείο.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΓΟΝΕΙΣ

 1. Ο θάνατος ή τραυµατισµός ενός παιδιού στο δρόµο είναι καταστροφικός για το ίδιο, για όλη την οικογένεια και για την κοινωνία γενικότερα. Το γεγονός αυτό ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.
 2. Όσο µεγαλώνουν τα παιδιά τόσο περισσότερο αυξάνεται η διακινδύνευση στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν αυτονοµία. Συνεπώς ΟΣΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ παρέµβει κάποιος στην παιδική ηλικία ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ προλαµβάνει τη διακινδύνευση στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή.
 3. Στις ανεπτυγµένες κοινωνίες, οι κίνδυνοι στο δρόµο είναι αυξηµένοι. Αυτό έχει ως συνέπεια οι γονείς να µεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες µε το αυτοκίνητο και να τους ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ και να ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ. Αυτό µε τη σειρά του έχει συµβάλει στην αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας και έχει επιδράσει αρνητικά στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
 4. Οι εκπαιδευτικοί είναι άτοµα που τα παιδιά σέβονται και εκτιµούν και συνεπώς άτοµα µε ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΡΡΟΗ . Οι εκπαιδευτικοί είναι επίσης άτοµα που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ των παιδιών και παράλληλα έχουν ΠΡΟΣΒΑΣΗ στους σηµαντικούς ανθρώπους (γονείς, κηδεµόνες). Συνεπώς, µπορουν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ΠΡΟΛΗΨΗ των παιδικών τραυµατισµών και της παιδικής
  θνησιµότητας από τροχαία συµβάντα σε διαφορετικά επίπεδα.
 5. Οι εκπαιδευτικοί είναι στην ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και γι’αυτό βρίσκονται σε ΙΔΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ προκειµένου να συνεργαστούν µε τις τοπικές αρχές προκειµένου να βελτιώσουν την ασφαλεια στους δρόµους της γειτονιάς µέσα από δράσεις ενίσχυσης των ασφαλών διαδροµών και των εναλλακτικών µέσων µεταφοράς, µείωσης των ταχυτήτων και βελτίωσης της επιβολής των νόµων.
 6. Τα σχολεία µπορούν να ηγηθούν ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ που στόχο έχουν να κάνουν τους δρόµους πιο ασφαλείς βοηθώντας τα παιδιά και τις οικογένειές τους να χρησιµοποιούν εναλλακτικούς και ασφαλείς τρόπους µεταφοράς.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ

 • Χρησιµοποιεί τη βιωµατική µάθηση, της οποίας η χρησιµότητα έχει αναδειχθεί από πολλούς ερευνητές και θεωρητικούς που τονίζουν την σηµασία της στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στη διδασκαλία τους προσφέρει την δυνατότητα να διερευνήσουν τα δικά τους κίνητρα και να αναπτύξουν γνωστικο- κοινωνικές δεξιότητες µαθαίνοντας ο καθένας σύµφωνα µε τις προσωπικές του ανάγκες και εφαρµόζοντας αυτή τη γνώση µε µεγαλύτερη ευκολία σε πιθανές προβληµατικές καταστάσεις. Η ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στην διδασκαλία τους προσφέρει την δυνατότητα να διερευνήσουν τα δικά τους κίνητρα και να αναπτύξουν γνωστικο-κοινωνικές δεξιότητες µαθαίνοντας ο καθένας σύµφωνα µε τις προσωπικές του ανάγκες και εφαρµόζοντας αυτή τη γνώση µε µεγαλύτερη ευκολία σε πιθανές προβληµατικές καταστάσεις. Πολύ πρόσφορο έδαφος για βιωµατική µάθηση αποτελεί η «Ευέλικτη Ζώνη» που έχει προσαρµοστεί µέσα στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράµµατος των σχολείων µε επιλογή θέµατος από τους µαθητές σε συνεργασία µε τους καθηγητές και διαθεµατική προσέγγιση.
 • Περιλαµβάνει θεωρητική εκπαίδευση σε χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής και της προσωπικότητας που συνεργάζονται µε περιβαλλοντικούς και ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες, ώστε να δηµιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες που προκαλούν τις συγκρούσεις. Σηµαντικό µέρος της εκ- παίδευσης εστιάζει σε µοντέλα κατανόησης της οδηγικής συµπεριφοράς και µεθοδολογίες παρέµβασης για την αλλαγή της διακινδυνευµένης συµπεριφοράς.
 • Περιλαµβάνει εκπαίδευση στη χρήση σύγχονων τεχνολογικών µέσων µέσω της πρακτικής άσκησης στον προσοµοιωτη οδήγησης «Virage VS500Μ» του Εργαστηρίου Μελέτης Συµπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, ο οποίος διαθέτει προηγµένο λογισµικό προσοµοίωσης και ένα εξελιγµένο περιβάλλον οδήγησης µε πραγµατικά εξαρτήµατα αυτοκινήτων για να παρέχει µια ρεαλιστική αίσθηση όλων των λειτουργιών. Οι διαδροµές που προσφέρονται επιτρέπουν την εκπαίδευση σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως µέσα στην πόλη, στην εθνική οδό και στο βουνό, σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και σε διαφορετικές καταστάσεις όπως υπό την επήρεια αλκοόλ και µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

ΠΟΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Α’ Ενότητα –
  “Οδήγηση και παράγοντες που την επηρεάζουν”.
  • Κίνδυνος, αντίληψη κινδύνου και κουλτούρα ασφαλούς οδήγησης • Οι γνωστικές λειτουργίες στην οδήγηση.
  • Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και διακινδύνευµένη οδήγηση • Τρόπος ζωής και διακινδύνευση.
 • Β’ Ενότητα –
  “Αλλαγή της οδηγικής συµπεριφοράς”.
  • Μοντέλα προαγωγής της υγείας και της οδικής ασφάλειας • Θεωρίες και µοντέλα αλλαγής οδηγικής συµπεριφοράς.
  • Γονεικά πρότυπα και προαγωγή της οδικής ασφάλειας.
 • Γ’ Ενότητα –
  “Μεθοδολογία ανάπτυξης προγραµµάτων προαγωγής της οδικής ασφάλειας”.
  • Προϋποθέσεις αποτελεσµατικής µάθησης.
  • Αρχές σχεδιασµού προγραµµάτων.
  • Μεθοδολογία αξιολόγησης προγραµµάτων (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές).
 • Δ’ Ενότητα –
  “Πρακτική άσκηση στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση”.
  • Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας µε αξιοποίηση της προσοµοίωσης οδήγησης.
  • Εργαστήριο Σχεδιασµού εικοσάλεπτης µικροδιδασκαλίας από τους εκπαιδευόµενους.
  • Παρουσίαση εικοσάλεπτων µικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόµενους µε σχολιασµό, βελτίωση υποψηφίων και υποστήριξη.

Α ΦΑΣΗ. Θεωρητική Εκπαίδευση

Αρχικά προβλέπεται η οργάνωση εκπαιδευτικού σεµιναρίου για όλους τους εκπαιδευτικούς Α’ Βάθµιας Εκπαίδευσης και για τους εκπαίδευτικούς 4 σχολικών µονάδων Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης του Δήµου Ηρακλείου προκειµένου να αποκτησουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων προαγωγής της οδικής ασφάλειας ώστε να µπορούν να συνεχίσουν την ευαισθητοποίηση αυτόνοµα στους µαθητές τους µετά το τέλος του έργου αυτού.

Παράλληλα µε την υλοποίηση του προγράµµατος στους εκπαιδευτικούς, θα υλοποιηθεί αντίστοιχη εκπαιδευτική παρέµβαση στους γονείς (τουλάχιστον 1 οµάδα από τις µονάδες Α’ Βάθµιας Εκπαίδευσης και 1 οµάδα από τις µονάδες Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης). πιο συγκεκριµένα, θα συγκροτηθούν συνολικά τέσσερα (4) τµήµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο Δήµο Ηρακλείου Κρήτης (µε δυνατότητα αύξησης του αριθµού ανάλογα µε τις ανάγκες)  προκειµένου να εξασφαλιστεί η ανεµπόδιστη συµµετοχή των εκπαιδευτικών. Επίσης θα συγκροτηθούν συνολικά δύο (2) τµήµατα εκπαίδευσης γονέων. Καθένα από τα τµήµατα εκπαίδευσης θα λάβει συνολικά 30 ώρες εκπαίδευσης, κατανεµηµένες σε εβδοµαδιαία µαθήµατα. Ο µέγιστος αριθµός εκπαιδευόµενων σε κάθε τµήµα θα είναι 20 άτοµα. Θα υπάρχει δυνατότητα απογευµατινών µαθηµάτων και ασύγχρονης εκπαίδευσης για διευκόλυνση της παρακολούθησης από τους εργαζόµενους. Θα δίδεται πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης από το ΤΕΙ-Κ.

Θα χρησιµοποιηθούν µέθοδοι βιωµατικής µάθησης και άλλες σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει αξιολόγηση από τους ίδιους τους συµµετέχοντες µέσα από τη συµπλήρωση συγκεκριµένης φόρµας. Οι σύγχρονοι χώροι και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης, θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Θα υπάρχει δυνατότητα απογευµατινών µαθηµάτων και ασύγχρονης εκπαίδευσης για διευκόλυνση παρακολούθησης των εργαζοµένων. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ηλεκτρονική πλατφόρµα για τις ανάγκες της συµπληρωµατικής ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς και για τη µεταξύ των εκπαιδευτικών επικοινωνία µετά το τέλος του προγράµµατος προκειµένου να υποστηριχθεί η ανανέωση/επικαιροποίηση των γνώσεων.

Β ΦΑΣΗ. Πρακτική Εφαρµογη Θεωρητικών Γνώσεων

Έπειτα από την παρακολούθηση του θεωρητικού µέρους της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία µε τους επιστηµονικούς συνεργάτες του ΤΕΙ Κρήτης θα εφαρµόσουν δράσεις προαγωγής οδικής ασφάλειας στους µαθητές τους (π.χ. στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης) προκειµένου να αξιολογηθούν οι γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευόµενων καθώς επίσης και η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος στους έµµεσους αποδέκτες δηλ. τους µαθητές.

Αντίστοιχες δράσεις θα αναπτυχθούν από τους γονείς που θα λάβουν την εκπαίδευση σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και τις διευθύνσεις των σχολείων στα οποία φοιτούν τα παιδιά τους. Αξιολόγηση και Παρουσίαση αποτελεσµάτων Κατάλληλες µέθοδοι αξιολόγησης θα χρησιµοποιηθούν ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την παρέµβαση προκειµένου να εκτιµηθεί το µέγεθος της αλλαγής στις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των γονέων καθώς επίσης και η αλλαγή στις στάσεις και τις καθηµερινές πρακτικές των µαθητών που θα συµµετάσχουν στη Β φάση του προγράµµατος. Δυσκολίες στην εφαρµογή θα διερευνηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς όσο και από τους µαθητές που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα.

Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την αξιολόγηση της παρέµβασης θα παρουσιαστούν από τους συµµετέχοντες σε ηµερίδα που θα συνδιοργανώσει το Εργαστήριο LaHeRS του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία µε το Δήµο Ηρακλείου στο τέλος του έργου. Στην ηµερίδα θα κληθούν εκπρόσωποι αρµόδιων κυβερνητικών και µη φορέων µε σκοπό την αξιολόγηση του έργου, την
ανάπτυξη προτάσεων και τη διερεύνηση της δυνατότητας συνέχισης του προγράµµατος.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξασφαλίσει:

 • Επίσημη πιστοποίηση από το ΤΕΙ Κρήτης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Προστατευμένη πρόσβαση με κωδικό μέλους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ Κρήτης, όπου θα φιλοξενείται πλούσιο καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της διεξαγωγής προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολείο.
 • Πρόσβαση σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση της αυτο-εκπαίδευσης και της αυτοαξιολόγησης στον προσωπικό χρόνο και ρυθμό μάθησης του κάθε συμμετέχοντα.
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονική συμβουλευτική υπηρεσία καθοδήγησης και υποστήριξης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019.

Πληροφορίες:
Τηλ. 2810 379528, 379514 (9.00 π.μ. – 15.00 μ.μ. καθημερινά).
E-mail επικοινωνίας: lahers@staff.teicrete.gr