Ενημερωτικά δελτία

Στα πλαίσια του έργου «Commun-Aid» δημοσιεύτηκαν δύο ενημερωτικά δελτία με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για την πορεία του έργου.

newsletters_gr