Επιμέρους Δράσεις έργου

Βιωματικά Εργαστήρια – Ημερίδες

Βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές ημερίδες οργανώθηκαν στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και απευθύνονταν σε όλους τους ωφελούμενους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας με στόχο την ενημέρωσή τους και την παροχή βασικών οδηγιών πρόληψης και διαχείρισης βασικών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Εργασιακή Καθοδήγηση (mentoring)

Δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πλαίσιο του έργου, με σκοπό να υποστηρίξει την ένταξη και επανένταξη στην εργασία των ωφελούμενων του προγράμματος ΤΕΒΑ μέσα απο: α) την οργάνωση των εργασιακών τους προσόντων, β) την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές, γ) τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες) απο διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.), δ) τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος.

Σχολές Γονέων

Οργανώθηκαν Σχολές Γονέων (ομάδες 12-15 ατόμων, με συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση), στις οποίες οι ωφελούμενοι έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ενίσχυση του γονεικού τους ρόλου. Η συμμετοχή στις ομάδες αυτές, οι οποίες είχαν βιωματικό χαρακτήρα, συνέβαλε στην κατανόηση της ψυχοσύνθεσης, της συμπεριφοράς και των αναγκών των παιδιών τους και προήγαγε βέλτιστες γονεϊκές πρακτικές. Μεταξύ άλλων, οι ομάδες συνέβαλαν στην εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, τη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων στην οικογένεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων.

Κοινωνική Συνταγογράφηση

Ένας νέος ανθρωποκεντρικός μηχανισμός, με τη μορφή μιας αυτοδιαχειριζόμενης πλατφόρμας, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου, προκειμένου να διευκολύνει τα άτομα που έχουν σύνθετες κοινωνικοοικονομικές, ψυχολογικές και σωματικές ανάγκες, να προσανατολιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο φροντίδας και να διασφαλίσουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες καθώς και σε κοινωνικές, πολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που δεν θα ήταν οικονομικά προσβασιμες υπο άλλες συνθήκες. Οι ωφελούμενοι μέσω της πλατφόρμας, απέκτησαν τον έλεγχο των αγαθών και των υπηρεσιών που δύνανται να λαμβάνουν, και εκπαιδεύτηκαν ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζουν μόνοι τους για τις υπηρεσίες που χρειάζονται, να τις εντοπίζουν και να τις επιλέγουν.

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Μαθητές, ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ, που φοιτούσαν στην Α’ και Β’ λυκείου κατά το έτος υλοποίησης του έργου, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα, σε φροντιστηριακά τμήματα που λειτούργησαν διαδικτυακά (λόγω της πανδημίας του covid-19) στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, προκειμένου να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν το σχολείο και να επιτύχουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.

Οικιακός Προγραμματισμός

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια και ημερίδες που οργανώθηκαν σε Δήμους της Κρήτης, και περιελάμβαναν ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων μαγειρικής και αρτοποιίας καθώς και νέες προσεγγίσεις και αξίες που αφορούν στην Κρητική διατροφή. Τα εργαστήρια έδωσαν την ευκαιρία σε ένα ικανό αριθμό ανέργων, να μάθουν να αξιοποιούν καλύτερα τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνουν απο το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.