Επιμέρους Δράσεις

Σύντομη Περιγραφή

  • Δικτύωση και καταγραφή ανά δήμο όλων των υπηρεσιών για ζητήματα υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας καθώς και των δράσεων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος κοινωνικής συνταγογράφησης με διαχειριστή το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
  • Οργάνωση ομαδικών συναντήσεων σε όλους τους Δήμους της ΠΕ Κρήτης για την ενημέρωση των ωφελούμενων και την εκπαίδευση των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών στη χρήση του νέου συστήματος.

Φωτογραφικό υλικό

https://social-prescript.webnode.gr/
Εκπαίδευση ωφελούμενης στη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής συνταγογράφησης
Εκπαίδευση ωφελούμενου στη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής συνταγογράφησης
Εκπαίδευση στελεχών Κοινωνικής Υπηρεσίας Βελιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου
Εκπαίδευση στελεχών Κέντρου Κοινότητας Σητείας