Επιστημονικό συνέδριο για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνικη κοινωνία

Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο “Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας COVID-19 στην Ελληνική Κοινωνία” το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο 15 και 16 Οκτωβρίου 2021 στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς επίσης και τους διαδικτυακούς συνδέσμους, της ηλεκτρονικής εγγραφής και της διαδικτυακής παρακολούθησης (live streaming).

 

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου:

https://youtu.be/0TXpMUlxD-c

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου:

https://youtu.be/RLNLJ3CavMI

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Τέλος, η ηλεκτρονική εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του κάτωθι συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeustPgmnb2RU6ZfVhUkfPhdSEviiYYcdprkhFkmMUZL0yA7A/viewform