Ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: Η Παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Σας προσκαλούμε στην ενημερωτική εσπερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Προώθησης Ισότητας  των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2019» με τη σύμπραξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17.00-21.00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, αίθουσα Καστελλάκη.

Η εσπερίδα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρουσίαση πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την εργασιακή παρενόχληση στη περιφέρεια Κρήτης, συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις που συναντούν οι εργαζόμενοι και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες όταν καλούνται να διαχειριστούν φαινόμενα εργασιακής παρενόχλησης, καθώς και καλές διεθνείς πρακτικές.

Στόχος της εσπερίδας είναι η ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου, σχετικά με την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παρενόχλησης και του εκφοβισμού στο χώρο εργσίας.

*Η είσοδος είναι  ελεύθερη στο κοινό και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Πρόγραμμα Εσπερίδας