ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2018-2020»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ιανουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2020

ΣΥΜΠΡΑΞΗ

1. Περιφέρεια Κρήτης
2. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο &Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
3. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιεχόμενο του έργου είναι η εφαρμογή δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης. Το έργο επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους του Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων 2018-2020, παρεμβαίνοντας εμπράκτως στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην Κρήτη με σειρά αλληλένδετων ενεργειών που εκτείνονται σε διάφορους τομείς και έχουν διάρκεια στο χρόνο. Οι δράσεις που προτείνονται ακολουθούν τη δομή των μέτρων και το πνεύμα των παρεμβάσεων που προτείνονται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων 2018-2020 για την Κρήτη και έχουν ως εξής:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (LaHeRS)

Το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) έχει την επιστημονική ευθύνη για τις παρακάτω δράσεις:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΤΕΙ Κρήτης

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΤΕΙ Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, και τους Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα και του ΤΕΙ Κρήτης Νίκο Κατσαράκη.

Το έργο «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» εξειδικεύει τα μέτρα του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Ισότητας των Φύλων 2018-2020 και υλοποιεί δράσεις για την επίτευξη των στόχων του. Συντάσσεται τόσο με το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων 2018-2020, όσο και με τη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, προωθείται η σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Συγκεκριμένα, στην υλοποίηση του έργου συμβάλλουν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και ειδικότερα το Εργαστήρι Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο καθώς και το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης συμμετέχει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

Η παρούσα στην υπογραφή της σύμβασης, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στο τομέα Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη ανέφερε, ότι, «η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτελεί εργαλείο για την δημιουργία μιας κοινωνίας όπου άνδρες και γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και συμμετοχή στην ανάπτυξη. Το Κράτος πρέπει να μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε δημόσια δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων, συνυπογράφοντας, στις 9 Δεκεμβρίου 2011, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες» και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου και Α.Τ.Ε.Ι., με στόχο την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη στήριξη των γυναικών, ενάντια στη σωματική και ψυχοκοινωνική βία, αλλά και την υποστήριξη και ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες, την προώθηση γυναικών στη δημόσια ζωή, την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του φύλου και τέλος, παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων και την άρση των στερεοτύπων στα πλαίσια της εκπαίδευσης».

Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτουν ειδικευμένη γνώση σε θέματα κοινωνικού φύλου και μπορούν να προάγουν την ισότητα των φύλων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο ευρύ κοινό λόγω του ειδικούς βάρους γνώσης και κύρους του φορέα τους. Η συνεργασία τους με την Περιφέρεια Κρήτης εκκινεί από την ίδια αφετηρία, μοιράζεται κοινούς στόχους και ανησυχίες του δημοσίου και επιδιώκει κοινή παρέμβαση στην κοινωνία με ίδιο απώτερο σκοπό δημιουργώντας τη δυναμική εκείνη που μπορεί μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να διασφαλίσει την επιδιωκόμενη αλλαγή κοινωνικής αντίληψης περί του ρόλου των φύλων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η κινητοποίηση και συμμετοχή της κοινωνίας στις προτεινόμενες δράσεις είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της παρούσας και επιταχύνεται μέσα από την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης, καινοτομίας, ενημέρωσης, δημοσιότητας &επικοινωνίας που απευθύνονται και συμπεριλαμβάνουν μεγάλο εύρος κοινωνικών ομάδων ή ομάδων στόχου, όπως γυναίκες αγρότισσες και γυναίκες επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα, εργαζόμενες, έφηβες και νέες γυναίκες, ειδικές κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένες, μετανάστριες, κ.α.), μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το ευρύτερο κοινό. Το έργο καλύπτει επίσης μεγάλο εύρος τομέων ανάπτυξης όπως επιχειρηματικότητα, υγεία, μέριμνα, επιστήμη, έρευνα &τεχνολογία, πολιτική, εργασία, δικαιώματα.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, και του Πρυτάνεις Οδυσσέα Ζώρα και του ΤΕΙ Νίκο Κατσαράκη παρόντες ήταν επίσης: τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης Κατερίνα Βλασάκη και Λίλα Καραλή, η Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης- Διευθύντρια Εργαστηρίου Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο Βασιλική Πετούση, η αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτα Φατούρου, η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης Μαρία Παπαδακάκη.

2) ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις.

Ποιοι είμαστε;

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Περιφέρεια Κοινωνικής Πολιτικής οργανώνουμε στα πλαίσια του έργου «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» δράσεις για την Σεξουαλική Υγεία των Νέων 11-29 ετών.
Πότε;
Οι δράσεις θα λάβουν χώρα στις 11-12-13 Απριλίου στην πόλη του Ηρακλείου και στις 15-16-17 Απριλίου στην πόλη του Ρεθύμνου, πρωινές και απογευματινές ώρες.

Τι αναζητάμε;
Αναζητάμε εθελοντές ηλικίας 19-29 ετών για την πραγματοποίηση τριήμερης δράσης ενημέρωσης στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο αναφορικά με την Σεξουαλική Υγεία των νέων. Την δράση θα στελεχώσει διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Γιατρό, Νοσηλευτή και Μαία οι οποίοι θα αναλάβουν την επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση εκπαίδευση των εθελοντών βασισμένη σε ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες.

Γιατί να γίνω Εθελοντής;
Σαν εθελοντής θα έχεις την ευκαιρία να εργαστείς για ένα σημαντικό κοινωνικό σκοπό που αφορά όλους μας. Μέσα από την συνεργασία και την αλληλεγγύη της ομάδας που θα σε πλαισιώσει θα βελτιώσεις ικανότητες και δεξιότητες σε ατομικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα γνωρίσεις ανθρώπους, θα διευρύνεις τις γνώσεις σου, θα μάθεις να δουλεύεις μέσα σε ομάδα και θα ανήκεις σε ένα δίκτυο ανθρώπων που έχει τους ίδιους στόχους με σένα: την ευημερία των συνανθρώπων του. Ο εθελοντισμός είναι μια απίστευτη εμπειρία και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να δεις ότι έχεις τη δύναμη να αλλάξεις τον κόσμο. Αν αποφασίσεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας, θα χαρούμε να ακούσουμε τις ιδέες σου αλλά και να μάθουμε από την εμπειρία σου.

Ποια είναι η διαδικασία;
Αφού αποφασίσεις ότι ο εθελοντισμός σου ταιριάζει τα βήματα είναι τα εξής:
1) Συμπληρώνεις την αίτηση (από 18/03/19 – 31/03/19) και επιλέγεις τον τομέα που θα ήθελες να συμβάλλεις. Ή έλα να την συμπληρώσεις στο χώρο του γραφείου μας στo Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, (ΣΕΥΠ, β’ όροφος, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας). (Η δράση θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Απρίλιο. Αν έχεις ενδοιασμούς για την δυνατότητα συμμετοχής σου, ενημέρωσε εγκαίρως τον υπεύθυνο της ομάδας σου.)
2) Μαζί σου θα επικοινωνήσει ο υπεύθυνος της ομάδας που έχεις επιλέξει για να καθορίσετε την πρώτη σας συνάντηση.
3) Η πρώτη συνάντηση θα είναι μια ατομική συνέντευξη ώστε να γνωρίσεις τον υπεύθυνο της ομάδας, το πλαίσιο, να ρωτήσεις ότι σε απασχολεί. Υπογραφή Συμφωνητικού Εθελοντικής Προσφοράς
4) Ακολουθεί η εκπαίδευση (6 και 7 Απριλίου, πρωινές και απογευματινές ώρες) γύρω από τον τομέα που έχεις επιλέξει και η γνωριμία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σου.
5) Ορίζονται οι ημερομηνίες, οι στόχοι και οι υποχρεώσεις/ ευθύνες του κάθε εθελοντή.
6) Πραγματοποίηση της δράσης.
7) Αξιολόγηση και διασκέδαση.

Για τυχόν απορίες μη διστάσεις να καλέσεις στο 2810-379241/379514 ή να μας επισκεφθείς από κοντά στο χώρο του γραφείου μας στο Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΣΕΥΠ, β’ όροφος, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας), καθημερινά από τις 9 π.μ μέχρι τις 15:00 μ.μ.

3) ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΤΕΙ Κρήτης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», θα λειτουργήσει στις πόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου ένα «φιλικό σημείο επαφής» ή «Εβδομάδα Πληροφόρησης» με σκοπό την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας των εφήβων από εκπαιδευμένους εθελοντές. Το «σημείο επαφής» θα λειτουργήσει με την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης (LaHeRS) και θα πραγματοποιηθεί:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Πλατεία Ελευθερίας, 11-12-13 Απριλίου, ώρες: 10.00–14.00 & 17.00-21.00 για Πέμπτη-Παρασκευή &Σάββατο: 11.00-15.00 & 17.00-21.00

ΡΕΘΥΜΝΟ, προαύλιο Δημαρχείου, 15-16-17 Απριλίου, ώρες 10.00-14.00 & 17.00-21.00.

Το «σημείο επαφής» απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 12-29 ετών και σε όσους επιθυμούν να λάβουν έγκυρη ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Θα λειτουργεί δωρεάν και θα είναι ανοικτό για όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να το επισκεφθούν κατά τη διάρκεια των 3 ημερών με την οικογένειά τους ή με τους συμμαθητές τους. Στο «σημείο επαφής» μπορούν επίσης να προσέλθουν και τμήματα σχολείων Β’θμιας Εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης (τηλ. 2810379528/ 379241, κ. Κική Βαγιωνάκη) προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων σύντομης διάρκειας.

Για την προετοιμασία των εθελοντών πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Απριλίου στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΤΕΙ Κρήτης από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, επιστημονικούς συνεργάτες του εργαστηρίου LaHeRS (κ. Γεώργιο Παπαδομανωλάκη, γυναικολόγο, κ. Ρουμπία Ανδρουλάκη, μαία, κ. Μαρία Πλεύρη, Κλινική Νευροψυχολόγο, Ομάδα Προαγωγής Υγείας Φοιτητών Ιατρικής). Τη διήμερη εκπαίδευση παρακολούθησαν με επιτυχία και διαδικτυακά περισσότεροι απο 60 εθελοντές φοιτητές Σχολών Υγείας και Πρόνοιας, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής.

Ανάλογες ενημερωτικές δράσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις της Κρήτης το επόμενο διάστημα.

4) ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώνεται σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, η «Εβδομάδα Πληροφόρησης για την Προαγωγή της Σεξουαλικής Υγείας νέων και εφήβων» που ξεκίνησε την Πέμπτη 11 Απριλίου.

Η εβδομάδα πληροφόρησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΤΕΙ Κρήτης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020»,με την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης.

Στο έργο επίσης συμμετέχουν με εθελοντές, η Ομάδα Προαγωγής Υγείας των Φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και η Κινηματογραφική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο φιλικό σημείο επαφής, στην πλ. Ελευθερίας, προσήλθαν πολλοί νέοι μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες, τμήματα σχολείων, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής καθώς και έφηβοι που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας του Ηρακλείου.

Από το σημείο επαφής πέρασαν και πολλοί γονείς που αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με το σωστό τρόπο ενημέρωσης των παιδιών τους για ζητήματα σεξουαλικής υγείας.

Οι εκπαιδευμένοι εθελοντές, φοιτητές επιστημών υγείας, πρόνοιας και αγωγής, που στελεχώνουν το σημείο επαφής, συζήτησαν με τους νέους σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την αντισύλληψη και τα χαρακτηριστικά των υγιών σχέσεων, απάντησαν σε ερωτήσεις και διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια, κατάλληλα σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες των παιδιών.

Σε δηλώσεις της η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης και αν. πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Κρήτης Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη επισκεπτόμενη το ενημερωτικό περίπτερο συνεχάρη την ενημερωτική ομάδα, τους εθελοντές, που ενημέρωσαν εκατοντάδες μαθητές αλλά και γονείς, ενήλικους για τον σωστό τρόπο διαπεδαγώγησης των εφήβων. Η κ. Βρέντζου σε δηλώσεις της επεσήμανε: «Είναι γεγονός ότι η σεξουαλική ζωή των νέων ξεκινά πολύ νωρίτερα απ’ ότι παλαιότερα. Οι έφηβοι ενημερώνονται σχεδόν αποκλειστικά από το διαδίκτυο και τους φίλους τους, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν ανοιχτά τα θέματα που τους απασχολούν με τους γονείς ή τους καθηγητές τους. Λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης, η πλειονότητα αγνοεί βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και την προστασία γύρω από ένα τόσο σημαντικό θέμα υγείας» και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δυστυχώς δεν ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, αντίθετα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής έχει γίνει υποχρεωτικό τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι, το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Παιδείας και η Αυτοδιοίκηση α’ κ β’ βαθμού, θα πρέπει να λάβουν από κοινού πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στις νέες ηλικίες».

Το «σημείο επαφής» θα συνεχίσει να λειτουργεί και σήμερα στην πλ. Ελευθερίας, ενώ ανάλογη δράση θα γίνει και στο Δημαρχείο Ρεθύμνου από τις 15 έως τις 17 Απριλίου.

5) 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο 13 Απριλίου 2019 το 1ο-διήμερο- Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης.

Τα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας έχουν ως κύριο στόχο να καταρτίσουν γυναίκες επιχειρηματίες στις βασικές αρχές λειτουργίας επιχείρησης και προώθησης προϊόντων. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής αναπτύσσονται βασικά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων, εντοπισμού οικονομικών πόρων για την υλοποίηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, κατανόησης του κυκλώματος μεταφοράς των προϊόντων από τη βιοτεχνία στο ράφι, κυρίως δε της σημασίας των τεχνικών προώθησης πωλήσεων με σύγχρονους τρόπους μάρκετινγκ.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τρία Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας (Ηράκλειο, Λασίθι, Χανιά) εισηγητής των οποίων είναι το μέλος της ομάδας έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λεμονάκης, επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο, επιβραβεύοντας την λειτουργία των Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας ανέφερε, ότι, η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Κρήτη έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στηριζόμενη κυρίως στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, και αξιοποιώντας Ευρωπαϊκά προγράμματα-κονδύλια αλλά και εθνικούς πόρους προς της κατεύθυνση αυτή.

6) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟΝ 98.4

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΤΕΙ Κρήτης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», θα λειτουργήσει στις πόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου ένα «φιλικό σημείο επαφής» ή «Εβδομάδα Πληροφόρησης» με σκοπό την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας των εφήβων από εκπαιδευμένους εθελοντές.

Το «σημείο επαφής» θα λειτουργήσει με την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης (LaHeRS) και θα πραγματοποιηθεί: Στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ στην Πλατεία Ελευθερίας, 11-12-13 Απριλίου, και στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο προαύλιο Δημαρχείου 15-16-17 Απριλίου.

«Η πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, η μείωση των αμβλώσεων για την προστασία των νέων κοριτσιών, μέσω της ενημέρωσης, στόχος αυτής της προσπάθειας – συνεργασίας» αναφέρει στον 98.4 η επίκουρη καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου Μαρία Παπαδακάκη.
Το «σημείο επαφής» απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 12-29 ετών και σε όσους επιθυμούν να λάβουν έγκυρη ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Θα λειτουργεί δωρεάν και θα είναι ανοικτό για όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να το επισκεφθούν κατά τη διάρκεια των 3 ημερών με την οικογένειά τους ή με τους συμμαθητές τους.

Στο «σημείο επαφής» μπορούν επίσης να προσέλθουν και τμήματα σχολείων Β’θμιας Εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης (τηλ. 2810379528/ 379241, κ. Κική Βαγιωνάκη) προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων σύντομης διάρκειας.

Για την προετοιμασία των εθελοντών πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Απριλίου στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΤΕΙ Κρήτης από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, επιστημονικούς συνεργάτες του εργαστηρίου LaHeRS (κ. Γεώργιο Παπαδομανωλάκη, γυναικολόγο, κ. Ρουμπία Ανδρουλάκη, μαία, κ. Μαρία Πλεύρη, Κλινική Νευροψυχολόγο, Ομάδα Προαγωγής Υγείας Φοιτητών Ιατρικής). Τη διήμερη εκπαίδευση παρακολούθησαν με επιτυχία και διαδικτυακά περισσότεροι απο 60 εθελοντές φοιτητές Σχολών Υγείας και Πρόνοιας, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής.

7) 1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1o Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά
1 st Summer School: Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics
1-3 Ιουλίου 2019, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
http://www.csd.uoc.gr/~wistem2019

Tο 1ο Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στις 1-3 Ιουλίου, 2019, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών (κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών). Το Θερινό Σχολείο έλαβε χώρα στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του
έργου «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020». Ο στόχος του ήταν η άμεση επαφή μαθητριών Λυκείου με τομείς της Επιστήμης που είναι εξαιρετικά γρήγορα εξελισσόμενοι και πολλά υποσχόμενοι, παρέχοντας στις μαθήτριες τα κατάλληλα κίνητρα και ενημερώνοντάς τες για τις επιλογές σπουδών και τις δυνατότητες καριέρας σε αυτούς τους τομείς.

Το θερινό σχολείο παρακολούθησαν 45 μαθήτριες από διάφορα Λύκεια της Κρήτης, οι οποίες εξέπληξαν τους/τις διδάσκοντες/ουσες με τη σοβαρότητα και την αγάπη που αγκάλιασαν το Σχολείο. Οι μαθήτριες ανταποκρίθηκαν άριστα στις απαιτήσεις του Σχολείου και βίωσαν μια πρωτόγνωρη εμπειρία ζώντας σαν φοιτήτριες για τρεις μέρες. Παρόλο που το πρόγραμμα του Σχολείου ήταν απαιτητικό, εκείνες τα κατάφεραν θαυμάσια, επιδεικνύοντας εξαιρετικές ικανότητες, ανταποκρινόμενες σε όλα τα εργαστήρια και τις δραστηριότητες του Σχολείου και αποδεικνύοντας ότι η ώρα που θα είναι οι ίδιες
φοιτήτριες δεν είναι μακριά. Η έναρξη του σχολείου πραγματοποιήθηκε με χαιρετισμό από την κα Βλασάκη, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη, Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Καθηγητή Άγγελο Μπίλα, Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, καθώς και εναρκτήρια ομιλία από την Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, κ. Παναγιώτα Φατούρου, Επιστημονικά Υπεύθυνη για το θερινό σχολείο που καλωσόρισε τις μαθήτριες, τους μίλησε για την αγάπη προς την επιστήμη, για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και για τις επιλογές που τους προσφέρονται όσον αφορά την εργασιακή τους καριέρα.

Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου πραγματοποιήθηκαν επτά τεχνικά εργαστήρια σε επιλεγμένα θέματα της Επιστήμης και της Μηχανικής των Υπολογιστών εφαρμόζοντας την τεχνική «Μαθαίνω δοκιμάζοντας» με σκοπό την εξοικείωση των μαθητριών με πλευρές εκείνων των επιστημονικών πεδίων που αναμένεται να έχουν υψηλή επιρροή στο μέλλον. Συγκεκριμένα, τα εργαστήρια έδωσαν την ευκαιρία στις μαθήτριες:

● Να πειραματιστούν με πλακέτες, καλώδια, κυκλώματα και λαμπάκια και να καταλάβουν πως λειτουργεί η μνήμη του υπολογιστή. Επίσης, ενημερώθηκαν για τους σύγχρονους επεξεργαστές, για έρευνα στη σχεδίαση τωέτοιων επεξεργαστών που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Συστημάτων VLSI του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, καθώς και για τη μετάβαση από την εποχή της σχεδίασης απλών υπολογιστών στην εποχή της σχεδίασης των μελλοντικών Ευρωπαϊκών Κέντρων Δεδομένων.

● Να «παίξουν» με μικρά robots (legos) τα οποία έπρεπε να προγραμματίσουν ώστε εκείνα να αποφεύγουν εμπόδια καθώς κινούνταν, προσομοιώνοντας έτσι κάποιες από τις συμπεριφορές των ευφυών μέσων μεταφοράς (smart automotives) του μέλλοντος.

● Να μάθουν τις βασικές έννοιες προγραμματισμού φτιάχνοντας έναδικό τους παιχνίδι.

● Να ενημερωθούν για τη δύναμη που έχουν οι αλγόριθμοι να αλλάξουν τον κόσμο και να μάθουν να σχεδιάζουν και να αναλύουν τέτοιους αλγορίθμους, όπως ο αλγόριθμος Pagerank που χρησιμοποιείται από την γνωστή σε όλους μηχανή αναζήτησης της Google για τη γρήγορη και αποδοτική εύρεση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφορίας.

● Να πειραματιστούν με τη φωνή τους και να μάθουν να αναγνωρίζουν και να επεξεργάζονται
ήχους χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία λογισμικού.

● Να δημιουργήσουν υλικό για τον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφορίας (www) και συγκεκριμένα ευφάνταστες ιστοσελίδες για γυναίκες που έχουν διαπρέψει στην Επιστήμη, με σκοπό να μπορούν να δημιουργήσουν και τις δικές τους ιστοσελίδες, όταν έρθει η ώρα, στο μέλλον.

● Να φτιάξουν ένα σύνθετο video με τις απόψεις τους για το Σχολείο και την ισότητα των φύλων στην Επιστήμη.

Το σχολείο αποσκοπούσε στο να πείσει τις μαθήτριες ότι η τεχνολογία δεν είναι ένα σπορ κατάλληλο μόνο για άνδρες. Κύρια όμως είχε σαν στόχο να τους φανερώσει την ομορφιά που κρύβεται στην έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής, καθώς και στις επιστήμες που διέπουν τέτοιες τεχνολογίες. Το πρόγραμμα του Σχολείου περιλάμβανε επίσκεψη στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και περιήγηση σε διάφορα εργαστήριά του. Τις μαθήτριες υποδέχτηκε στο ΙΤΕ, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, κ. Δημήτρης Πλεξουσάκης, καθηγητής του Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών, ο οποίος παρουσίασε τις δραστηριότητες, τα εργαστήρια και την έρευνα που λαμβάνει χώρα τόσο στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, όσο και σε ολόκληρο το Ίδρυμα. Οι μαθήτριες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφτούν το Εργαστήριο Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, όπου έγινε επίδειξη των πρωτοπόρων διαδραστικών
συστημάτων που αναπτύσσονται με σκοπό την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βελτίωση της ενημέρωσης των τουριστών και την προώθηση των προϊόντων του τόπου μας. Ακολούθησε ξενάγηση στα εργαστήρια (1) Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, (2) Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής και (3) Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, όπου παρουσιάστηκαν τεχνολογίες του μέλλοντος, καθώς και ερευνητικά έργα Ευρωπαϊκής
εμβέλειας που πραγματοποιούνται σ’ αυτά.

Το πρόγραμμα του Σχολείου εμπεριείχε επίσης παρουσιάσεις των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια του σχολείου, οι μαθήτριες είχαν επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού του
Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες παρουσίασαν την εργασιακή τους πορεία και την έρευνά τους και απάντησαν σε ερωτήματα των συμμετεχουσών όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και άλλα σημαντικά θέματα, στα πλαίσια της θεματικής ενότητας «Γυναίκες στην Επιστήμη μιλούν για τις εμπειρίες τους και τη ζωή τους. Συζητήστε
μαζί τους».

Το σχολείο παρείχε επίσης ένα πολύ ενεργό πάνελ συζήτησης με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο οποίο οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών μοιράστηκαν με τις μαθήτριες τις εμπειρίες τους από τις σπουδές τους και απάντησαν ερωτήσεις τους, επιλύοντας πολλές απορίες για τις σπουδές και τη φοιτητική ζωή. Η συζήτηση έγινε σε πολύ φιλικό και ζεστό κλίμα και ήταν φανερό πως οι μαθήτριες απόλαυσαν την αλληλεπίδραση με φοιτήτριες που λίγα χρόνια πριν ήταν στη δική τους θέση.

Επίσης, το πρόγραμμα του Σχολείου περιλάμβανε εκδρομή στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, όπου οι μαθήτριες ενημερώθηκαν από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής, Βασιλική Παυλίδου και τον αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, Κωσταντίνο Τάσση, για τα τηλεσκόπια που υπάρχουν εκεί και την έρευνα που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα. Είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα που έβαψε κατακόκκινα τα βουνά της Κρήτης, καθώς η μέρα παραχωρούσε τη θέση της στη νύχτα. Το σχολείο έκλεισε με την τελετή απονομής των βεβαιώσεων παρακολούθησης και με πολύ
χορό από όλους/ες στο πάρτυ λήξης.

Το 1ο Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη, στη Μηχανική και στην Τεχνολογία της Επιστήμης των Η/Υ ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους. Οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στις μαθήτριες και τις φοιτήτριες ήταν συγκινητικοί. Οι διοργανωτές/τριες και διδάσκοντες/ούσες αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση για τη μεγάλη επιτυχία του Σχολείου και ευχαριστούμε τις μαθήτριες (και τους κηδεμόνες τους) για τον ενθουσιασμό, την αγάπη που επέδειξαν για το Σχολείο και για τα πολύ θετικά τους σχόλια. Ευχόμαστε στις μαθήτριες καλή επιτυχία στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και είμαστε στη διάθεσή τους για να απαντήσουμε όποιες περαιτέρω ερωτήσεις ενδεχομένως έχουν, αναφορικά με τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Το σχολείο ήρθε για να μείνει… Θα είναι εδώ και του χρόνου με ακόμη περισσότερες δραστηριότητες, με ακόμη περισσότερα χαμόγελα, με ακόμη περισσότερη Επιστήμη, Επιστήμη για νέα κορίτσια που τολμούν, που παίρνουν το μέλλον στα χέρια τους, που αγαπούν να ερευνούν και να ανακαλύπτουν, που έχουν την επιθυμία να συμβάλλουν και να καθορίσουν το μέλλον!

8) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας προσκαλούμε στην ενημερωτική εσπερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Προώθησης Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2019» με τη σύμπραξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17.00-21.00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, αίθουσα Καστελλάκη.

Η εσπερίδα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρουσίαση πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την εργασιακή παρενόχληση στη περιφέρεια Κρήτης, συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις που συναντούν οι εργαζόμενοι και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες όταν καλούνται να διαχειριστούν φαινόμενα εργασιακής παρενόχλησης, καθώς και καλές διεθνείς πρακτικές.

Στόχος της εσπερίδας είναι η ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου, σχετικά με την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παρενόχλησης και του εκφοβισμού στο χώρο εργσίας.

*Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Πρόγραμμα εσπερίδας

9) Η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 92.1

Οι νεότεροι σε ηλικία, οι ελεύθεροι ή διαζευγμένοι και οι απόφοιτοι τεχνικών σχολών, οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι εργαζόμενοι με μικρή προϋπηρεσία και οι εργαζόμενοι με ευέλικτο ωράριο είναι οι πλέον ευάλωτοι στην παρενόχληση στην εργασία στην Κρήτη, μετά από δέκα χρόνια κρίσης, όπως διαπιστώσαμε από την έρευνα στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020». Η παρενόχληση αφορά στον ίδιο βαθμό και τα δύο φύλα και μπορεί να είναι σεξουαλική, ψυχολογική είτε ηθική» ανέφερε στον Σκάι Κρήτης και την εκπομπή «Πες το κι έτσι» η επίκ. καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μαρία Παπαδακάκη. «Ένας στους δύο δεν ευχαριστιέται την εργασία του με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα γι’ αυτό και είναι αναγκαίο ο ακαδημαϊκός χώρος να συναντηθεί με τους μηχανισμούς εργαζομένων και εργοδοτών προκειμένου να βελτιωθεί η αρνητική εικόνα που σήμερα καταγράφεται».

10) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε με επιτυχία την εσπερίδα με τίτλο «Η Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020».

Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με την συμμετοχή εκπροσώπων Ακαδημαϊκών φορέων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών υπηρεσιών-φορέων.

Ειδικότερα ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς στην παρέμβαση του, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων στην Κρήτη, των πρωτοβουλιών και των δράσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης.

Επίσης στις δράσεις που αφορούν στα μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές κοινωνίες, για την προώθηση των γυναικών στη δημόσια ζωή, την καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων και παρεμβάσεων για την άρση των στερεοτύπων μέσω της εκπαίδευσης.

Ανάμεσα στις δράσεις που ανέλαβε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ήταν και η εκπόνηση έρευνας για την εκτίμηση των διαστάσεων της παρενόχλησης στην εργασία στην Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με την Επίκουρη Καθηγήτρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Μαρία Παπαδακάκη, η οποία είχε την επιστημονική ευθύνη της έρευνας, οι πλέον ευάλωτοι στην παρενόχληση στην εργασία στην Κρήτη είναι οι νεότεροι σε ηλικία, οι ελεύθεροι ή διαζευγμένοι και οι απόφοιτοι τεχνικών σχολών, οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου και σύμβαση έργου, οι εργαζόμενοι με μικρή προϋπηρεσία και οι εργαζόμενοι σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης με ωράριο κυλιόμενο, διακοπτόμενο κ.α..

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας σε ποσοστιαίο επίπεδο για τους εργαζόμενους διαπιστώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

Ενδεικτικές καταστάσεις ψυχολογικής/ηθικής παρενόχλησης

• τους συμπεριφέρονται με αγένεια (41.0%)
• τους εξευτελίζουν ενώπιον άλλων (21.0%)
• τους λένε ανήθικα ή υποτιμητικά πράγματα (17.8%)
• τους ζητούν να κάνουν άσκοπες ή υποτιμητικές εργασίες (35.7%)
• δεν τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν τα νόμιμα δικαιώματα τους ως εργαζόμενοι (π. χ άδεια) (36.9%)
• τους επιφορτίζουν με υπερβολικές εργασίες που δε μπορούν εύκολα να διαχειριστούν (44.2%)

Ενδεικτικές καταστάσεις σωματικής/σεξουαλικής παρενόχλησης
• τους απειλούν με τη χρήση σωματικής βίας να κάνουν πράγματα (4.8%)
• Αρχίζουν συζητήσεις σεξουαλικής φύσεως σκοπίμως (16.2%)

Αναφέρουν υψηλή δυσφορία σε εργασιακές συνθήκες:
• Δεν ευχαριστιέμαι την εργασία μου (51.0%)
• Δε συμμετέχω στις αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασία μου (53.0%)
• Οι ιδέες μου ή οι προτάσεις μου δεν λαμβάνονται υπόψη (54.1%)
• Παρακολουθούν συστηματικά την απόδοση μου στο χώρο εργασίας μου (65.8%)
• Το εργασιακό μου περιβάλλον δεν είναι ευχάριστο (π.χ. θορυβώδες, βρώμικο, ανθυγιεινό) (42.8%)
• Οι σχέσεις με τους συναδέλφους μου δεν είναι καλές (36.9%)
• Η αμοιβή μου δεν είναι τόσο καλή όσο είναι άλλων που κάνουν την ίδια ή παρόμοια εργασία με τη δική μου (59.9%)
• Εργάζομαι περισσότερες ώρες από αυτές που συμφώνησα αρχικά (51.7%)
• Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που περιμένει ο εργοδότης μου από μένα (45.9%)
• Άλλοι παίρνουν την επιβράβευση γι αυτά που κάνω εγώ (38.6%)

11) ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Γίνε Εθελοντής

Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις.

Ποιοι είμαστε;

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Περιφέρεια Κοινωνικής Πολιτικής οργανώνουμε στα πλαίσια του έργου «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» δράσεις για την Σεξουαλική Υγεία των Νέων 11-29 ετών.

Πότε;

Οι δράσεις θα λάβουν χώρα στις 2-3-4 Δεκεμβρίου στην πόλη του Ηρακλείου και στις 9-10-11 Δεκεμβρίου στην πόλη των Χανίων, πρωινές και απογευματινές ώρες.

Τι αναζητάμε;

Αναζητάμε εθελοντές ηλικίας 19-29 ετών για την πραγματοποίηση τριήμερης δράσης ενημέρωσης στο Ηράκλειο και στα Χανιά αναφορικά με την Σεξουαλική Υγεία των νέων. Την δράση θα στελεχώσει διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Γιατρό, Γυναικολόγο, Νοσηλευτή και Μαία οι οποίοι θα αναλάβουν την επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση εκπαίδευση των εθελοντών βασισμένη σε ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες.

Γιατί να γίνω Εθελοντής;

Σαν εθελοντής θα έχεις την ευκαιρία να εργαστείς για ένα σημαντικό κοινωνικό σκοπό που αφορά όλους μας. Μέσα από την συνεργασία και την αλληλεγγύη της ομάδας που θα σε πλαισιώσει θα βελτιώσεις ικανότητες και δεξιότητες σε ατομικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα γνωρίσεις ανθρώπους, θα διευρύνεις τις γνώσεις σου, θα μάθεις να δουλεύεις μέσα σε ομάδα και θα ανήκεις σε ένα δίκτυο ανθρώπων που έχει τους ίδιους στόχους με σένα: την ευημερία των συνανθρώπων του. Ο εθελοντισμός είναι μια απίστευτη εμπειρία και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να δεις ότι έχεις τη δύναμη να αλλάξεις τον κόσμο. Αν αποφασίσεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας, θα χαρούμε να ακούσουμε τις ιδέες σου αλλά και να μάθουμε από την εμπειρία σου.

Ποια είναι η διαδικασία;

Αφού αποφασίσεις ότι ο εθελοντισμός σου ταιριάζει τα βήματα είναι τα εξής:

Συμπληρώνεις την αίτηση και επιλέγεις τον τομέα που θα ήθελες να συμβάλλεις. Θα την βρεις αναρτημένη στην παρακάτω ιστοσελίδα https://lahers.hmu.gr/wp-content/uploads/sites/67/2019/11/ΑΙΤΗΣΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΗ.docx ή έλα να την συμπληρώσεις στο χώρο του γραφείου μας στo Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, (ΣΕΥ, β’ όροφος, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας). (Η δράση θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Δεκέμβριο. Αν έχεις ενδοιασμούς για την δυνατότητα συμμετοχής σου, ενημέρωσε εγκαίρως τον υπεύθυνο της ομάδας σου.)
Υπογραφή Συμφωνητικού Εθελοντικής Προσφοράς
Ακολουθεί η εκπαίδευση (Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Νοεμβρίου πρωινές και απογευματινές ώρες) γύρω από τον τομέα που έχεις επιλέξει και η γνωριμία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σου.
Ορίζονται οι ημερομηνίες, οι στόχοι και οι υποχρεώσεις/ ευθύνες του κάθε εθελοντή.
Πραγματοποίηση της δράσης.
Αξιολόγηση και διασκέδαση.

Για τυχόν απορίες μην διστάσεις να καλέσεις στο 2810-379241/379514 ή να μας επισκεφθείς από κοντά στο χώρο του γραφείου μας στο Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΣΕΥ, β’ όροφος, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας), καθημερινά από τις 9:30 π.μ μέχρι τις 14:00

12) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ: ΝΕΟΙ ΚΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Με οδηγό εργασίας η αντιμετώπιση του φαινομένου που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους ζητούν οι εργαζόμενοι προκειμένου να μην χάσουν τη δουλειά τους.

Συγκεκριμένα, όπως λέει στον 98.4 η Επίκουρη Καθηγήτρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μαρία Παπαδακάκη που παρουσίασε τα στοιχεία της έρευνας για την παρενόχληση στην εργασία στην Κρήτη, οι πλέον ευάλωτοι στην παρενόχληση στην εργασία στην Κρήτη είναι οι νεότεροι σε ηλικία, οι ελεύθεροι ή διαζευγμένοι και οι απόφοιτοι τεχνικών σχολών, οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι εργαζόμενοι με μικρή προϋπηρεσία και οι με ευέλικτο ωράριο εργαζόμενοι.

«Η Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020» με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» ήταν και το θέμα της εσπερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, με την συμμετοχή εκπροσώπων Ακαδημαϊκών φορέων, κοινωνικών υπηρεσιών-φορέων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς, αναφέρθηκε επίσης μιλώντας στον 98.4 στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων στην Κρήτη, των πρωτοβουλιών και των δράσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης. Επίσης στις δράσεις που αφορούν στα μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές κοινωνίες, για την προώθηση των γυναικών στη δημόσια ζωή, την καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων και παρεμβάσεων για την άρση των στερεοτύπων μέσω της εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία της έρευνας σε ποσοστιαίο επίπεδο για τους εργαζόμενους της Κρήτης δείχνουν τα εξής:

Ψυχολογική/ηθική παρενόχληση

• τους συμπεριφέρονται με αγένεια (41.0%) • τους εξευτελίζουν ενώπιον άλλων (21.0%)
• τους λένε ανήθικα ή υποτιμητικά πράγματα (17.8%)
• τους ζητούν να κάνουν άσκοπες ή υποτιμητικές εργασίες (35.7%)
• δεν τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν τα νόμιμα δικαιώματα τους ως εργαζόμενοι (π. χ άδεια) (36.9%)
• τους επιφορτίζουν με υπερβολικές εργασίες που δε μπορούν εύκολα να διαχειριστούν (44.2%)

Σωματική/σεξουαλική παρενόχληση

• τους απειλούν με τη χρήση σωματικής βίας να κάνουν πράγματα (4.8%)
• Αρχίζουν συζητήσεις σεξουαλικής φύσεως σκοπίμως (16.2%)

Αναφέρουν υψηλή δυσφορία σε εργασιακές συνθήκες

• Δεν ευχαριστιέμαι την εργασία μου (51.0%)
• Δε συμμετέχω στις αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασία μου (53.0%)
• Οι ιδέες μου ή οι προτάσεις μου δεν λαμβάνονται υπόψη (54.1%)
• Παρακολουθούν συστηματικά την απόδοση μου στο χώρο εργασίας μου (65.8%)
• Το εργασιακό μου περιβάλλον δεν είναι ευχάριστο (π.χ. θορυβώδες, βρώμικο, ανθυγιεινό) (42.8%) • Οι σχέσεις με τους συναδέλφους μου δεν είναι καλές (36.9%)
• Η αμοιβή μου δεν είναι τόσο καλή όσο είναι άλλων που κάνουν την ίδια ή παρόμοια εργασία με τη δική μου (59.9%)
• Εργάζομαι περισσότερες ώρες από αυτές που συμφώνησα αρχικά (51.7%)
• Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που περιμένει ο εργοδότης μου από μένα (45.9%)
• Άλλοι παίρνουν την επιβράβευση γι αυτά που κάνω εγώ (38.6%)

13) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο σεμινάριο εκπαίδευσης εθελοντών για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020».

Η εκπαίδευση των εθελοντών πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς συνεργάτες του εργαστηρίου LaHeRS (κ. Γεώργιο Παπαδομανωλάκη, γυναικολόγο, κ. Ρουμπία Ανδρουλάκη, μαία, κ. Μαρία Πλεύρη, Κλινική Νευροψυχολόγο, σε συνεργασία με την Ομάδα Προαγωγής Υγείας Φοιτητών Ιατρικής). Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου και την παρακολούθησαν δια ζώσης περισσότεροι από 40 φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας.

Οι εκπαιδευμένοι εθελοντές θα στελεχώσουν για δεύτερη φορά το «φιλικό σημείο επαφής» που θα λειτουργήσει στην πόλη του Ηρακλείου με την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ομάδα Προαγωγής Υγείας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Κινηματογραφική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το “φιλικό σημείο επαφής” θα λειτουργήσει στην πόλη του Ηρακλείου, στην Πλατεία Ελευθερίας κατά της ημερομηνίες 2-3-4 Δεκεμβρίου (ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ: 10π.μμ-2μ.μ. και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ: 5-9μ.μ.).

Το σημείο επαφής απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 12-29 ετών και σε όσους επιθυμούν να λάβουν έγκυρη ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Θα λειτουργεί δωρεάν και θα είναι ανοικτό για όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να το επισκεφθούν κατά τη διάρκεια των 3 ημερών με την οικογένειά τους ή με τους συμμαθητές τους.

Στο σημείο επαφής μπορούν επίσης να προσέλθουν και τμήματα σχολείων Β’θμιας Εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης (τηλ. 2810379528/ 379241) προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων σύντομης διάρκειας.

14) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε με επιτυχία την ημερίδα με τίτλο, «Έμφυλη Βία», στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020», με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο, με την συμμετοχή εκπροσώπων Ακαδημαϊκών φορέων και κοινωνικών υπηρεσιών-φορέων.

Ειδικότερα ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς στον χαιρετισμό του, επεσήμανε το σημαντικό ρόλο που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο Κρήτης. Φαινόμενα όπως αυτά της έμφυλης βίας, ψυχικής και σωματικής, επιφέρουν αρνητικές συνέπειες κυρίως στις γυναίκες όσο και στους οικείους τους αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Η προαγωγή υγείας των γυναικών αποτελεί ζήτημα υψίστης προτεραιότητας που συνδέεται με την εξασφάλιση συνθηκών οικογενειακής και κοινωνικής ισότητας. Χαιρετισμό απηύθυνε και η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου, Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η προϊσταμένη του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης (Παρατηρητήριο), Βλασάκη Κατερίνα, τα οποία διέθεσε στο Παρατηρητήριο η «Γραμμή SOS (15900)» της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 1237 περιστατικά έμφυλης βίας έχουν καταγραφεί συνολικά για την Κρήτη, την περίοδο 2011-2019. Η μεγαλύτερη αύξηση τέτοιων περιστατικών εντοπίζεται στα έτη 2018 και 2019.

Η βία καταγγέλλεται στη «Γραμμή SOS» κυρίως από τις γυναίκες-θύματα και είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ενδοοικογενειακή.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότερες γυναίκες στην Κρήτη σπάνε τη σιωπή τους αναζητώντας βοήθεια, γεγονός που τροφοδοτεί την αναγκαιότητα υποστήριξης και ενίσχυσης των αντίστοιχων δομών στην Κρήτη ειδικότερα των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Για τη συνολική εικόνα της κατάστασης της έμφυλης βίας στην Κρήτη ωστόσο, απαιτείται η αξιοποίηση δεδομένων από διαφορετικές εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στοιχεία που αφορούν το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ των γυναικών-θυμάτων βίας αλλά και των δραστών, πρέπει να καταγράφοντα συστηματικά και να αξιοποιούνται συνθετικά στο πλαίσιο των προτάσεων παρέμβασης.

Η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνου, Μαρκάκη Καλλιόπη, αναφέρθηκε στη βιωμένη εμπειρία μίας κακοποιημένης γυναίκας και στη βάση αυτής, ανέλυσε τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που προκαλούν και αναπαραγάγουν την έμφυλη βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Μαρία Παπαδακάκη, επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας – Σχολής Επιστημών Υγείας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου η παρενόχληση των γυναικών στην εργασία, φαίνεται να ανέρχεται σε ποσοστό 83.5% και να αφορά συμπεριφορές εξευτελισμού των γυναικών αλλά και υπέρμετρης επιβάρυνσής τους στην εργασία. Ευάλωτες είναι κυρίως οι νέες και άγαμες, αλλά και γυναίκες ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και εκείνες που δεν έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Η χαμηλή αυτοπεποίθηση και η έλλειψη δεξιοτήτων άρνησης της βίας καθώς και οι στάσεις ανοχής της βίας φαίνεται να συμβάλλουν στη διατήρηση του φαινομένου. Ιδιαίτερες ανάγκες όπως οι ανάγκες των εφήβων γυναικών, των γυναικών ΑΜΕΑ δεν αντανακλώνται στις πολιτικές πρόληψης της βίας. Τονίστηκε η ανάγκη να στελεχώνονται οι υπηρεσίες με σωστά εκπαιδευμένους με εξειδικευμένους επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν από νωρίς το πρόβλημα.

Από την πλευρά της η Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Βασιλική Πετούση αναφέρθηκε στις κοινωνιολογικές και εγκληματολογικές διαστάσεις της έμφυλης βίας.

Η ψυχολόγος Άννα Σηφάκη, του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, παρουσίασε το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την Μερόπη Απελίδου, ειδική σε θέματα Φύλου, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, περίπου 50% των γυναικών που υφίστανται κακοποίηση από τον σύζυγο ή σύντροφό της έχουν παιδιά. Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που υπάρχει κακοποίηση της μητέρας, υφίστανται αυξημένο κίνδυνο να γίνουν τα ίδια αργότερα θύτες ή θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στο Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών να προστεθεί ένα πανελλαδικό Δίκτυο Συμβουλευτικών Δομών για παιδιά – θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

15) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ &ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/1/2020 στην αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ημερίδα με θέμα: «καρκίνος μαστού &γυναικολογικοί καρκίνοι – Πρόληψη έγκαιρη διάγνωση και Αντιμετώπιση». Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης (Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης), το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου ” Δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης”. Το εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας επιθυμεί να ευχαριστήσει τους αξιόλογους προσκεκλημένους ομιλητές και όλους τους παρευρισκόμενους.

Απόσπασμα από το λεπτό 18:00 – 20:47

23/1/2020