Μαρία Παπαδακάκη

Maria Papadakaki

Η Μαρία Παπαδακάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Έχει αποκτήσει το πρώτο της πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία, έχει Μάστερ στη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MPH), και κατέχει διδακτορικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η κ. Παπαδακάκη είναι δ/ντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΦΕΚ 2461/16.11.2015), στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (LaHeRS, https://lahers.hmu.gr/).

Βιογραφικό

Έχει διατελέσει μέλος της 7μελούς Ειδικής Επιστημονικής Ομάδας που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΔΥ1δ/71967 / 31-07-2013). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) (ΦΕΚ. 646/Β/19.04.2011) Διετέλεσε για πολλά έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Αντιπρόεδρος, Ταμίας) του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης. Διετέλεσε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας: «Μαθαίνω για τη Ζωή Συνθέτοντας τις Ψηφίδες της Υγείας Μου», για τα σχολικά έτη 2014-2017, σύμφωνα με τη Φ.15/91/10588/Δ1/21-01-2015, απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Υπήρξε πιστοποιημένη αξιολογητής στα Ευρωπαϊκά προγράμματα “Horizon 2020″ “Grundvig” και “Study Visits”.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (FP6, FP7, LdV, DG MOVE, Πρόγραμμα Υγείας – EAHC, DAPHNE, COST). Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την Ενδοοικογενειακή Βία. Ορίστηκε ως εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδα στην Επιτροπή Διαχείρισης του έργου «COST Action TU1010». Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσεις και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα (h-index=13.0), σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, με υψηλό δείκτη απήχησης, για την συντροφική βία και άλλα θέματα υγείας και οδικής ασφάλειας.