Μ. Παπαδακάκη: Νέοι κι εργαζόμενοι με ημερομηνία λήξης ευάλωτοι στην παρενόχληση

Με οδηγό εργασίας η αντιμετώπιση του φαινομένου που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους ζητούν οι εργαζόμενοι προκειμένου να μην χάσουν τη δουλειά τους.

Συγκεκριμένα, όπως λέει στον 98.4 η Επίκουρη Καθηγήτρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μαρία Παπαδακάκη που παρουσίασε τα στοιχεία της έρευνας για την παρενόχληση στην εργασία στην Κρήτη, οι πλέον ευάλωτοι στην παρενόχληση στην εργασία στην Κρήτη είναι οι νεότεροι σε ηλικία, οι ελεύθεροι ή διαζευγμένοι και οι απόφοιτοι τεχνικών σχολών, οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι εργαζόμενοι με μικρή προϋπηρεσία και οι με ευέλικτο ωράριο εργαζόμενοι.

«Η Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020» με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» ήταν και το θέμα της εσπερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, με την συμμετοχή εκπροσώπων Ακαδημαϊκών φορέων, κοινωνικών υπηρεσιών-φορέων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς, αναφέρθηκε επίσης μιλώντας στον 98.4 στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων στην Κρήτη, των πρωτοβουλιών και των δράσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης. Επίσης στις δράσεις που αφορούν στα μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές κοινωνίες, για την προώθηση των γυναικών στη δημόσια ζωή, την καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων και παρεμβάσεων για την άρση των στερεοτύπων μέσω της εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία της έρευνας σε ποσοστιαίο επίπεδο για τους εργαζόμενους της Κρήτης δείχνουν τα εξής:

Ψυχολογική/ηθική παρενόχληση

• τους συμπεριφέρονται με αγένεια (41.0%) • τους εξευτελίζουν ενώπιον άλλων (21.0%)
• τους λένε ανήθικα ή υποτιμητικά πράγματα (17.8%)
• τους ζητούν να κάνουν άσκοπες ή υποτιμητικές εργασίες (35.7%)
• δεν τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν τα νόμιμα δικαιώματα τους ως εργαζόμενοι (π. χ άδεια) (36.9%)
• τους επιφορτίζουν με υπερβολικές εργασίες που δε μπορούν εύκολα να διαχειριστούν (44.2%)

Σωματική/σεξουαλική παρενόχληση

• τους απειλούν με τη χρήση σωματικής βίας να κάνουν πράγματα (4.8%)
• Αρχίζουν συζητήσεις σεξουαλικής φύσεως σκοπίμως (16.2%)

Αναφέρουν υψηλή δυσφορία σε εργασιακές συνθήκες

• Δεν ευχαριστιέμαι την εργασία μου (51.0%)
• Δε συμμετέχω στις αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασία μου (53.0%)
• Οι ιδέες μου ή οι προτάσεις μου δεν λαμβάνονται υπόψη (54.1%)
• Παρακολουθούν συστηματικά την απόδοση μου στο χώρο εργασίας μου (65.8%)
• Το εργασιακό μου περιβάλλον δεν είναι ευχάριστο (π.χ. θορυβώδες, βρώμικο, ανθυγιεινό) (42.8%) • Οι σχέσεις με τους συναδέλφους μου δεν είναι καλές (36.9%)
• Η αμοιβή μου δεν είναι τόσο καλή όσο είναι άλλων που κάνουν την ίδια ή παρόμοια εργασία με τη δική μου (59.9%)
• Εργάζομαι περισσότερες ώρες από αυτές που συμφώνησα αρχικά (51.7%)
• Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που περιμένει ο εργοδότης μου από μένα (45.9%)
• Άλλοι παίρνουν την επιβράβευση γι αυτά που κάνω εγώ (38.6%)