Νεαροί παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο Εργαστήριο Υγείας & Οδικής Ασφάλειας του ΕΛΜΕΠΑ

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Εισαγγελία Ηρακλείου και την υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Ηρακλείου πραγματοποίησαν για ακόμα μία φορά, σύντομο πρόγραμμα παρέμβασης σε μια ομάδα ανήλικων παραβατών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), στο πλαίσιο των αναμορφωτικών μέτρων. Τα παιδιά συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία τους με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης των παραγόντων που αυξάνουν την διακινδύνευση. Στην δράση συμμετείχε και το Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας- EERSC, το οποίο ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή του.