Ομάδες γονέων

Στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συστάθηκαν ομάδες γονέων οι οποίες συντονίστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές. Οι ομάδες συντονίστηκαν από έμπειρες ψυχολόγους, οι οποίες συζήτησαν τις απορίες και τους προβληματισμούς των γονέων σε ζητήματα που αφορούν στις συμπεριφορές των παιδιών και των εφήβων και έδωσαν πρακτικές συμβουλές για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Συστάθηκαν επίσης ομάδες φροντιστών ασθενών με χρόνια νοσήματα ή αναπηρία, προκειμένου να λάβουν στήριξη, ενίσχυση και συμβουλευτικές οδηγίες όλοι οι ενδιαφερόμενοι φροντιστές.