ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αγαπητοί φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο παρόν μήνυμα επισυνάπτεται ανακοίνωση για την έναρξη ομάδων ενδυνάμωσης και προσωπικής ανάπτυξης, που θα διενεργηθούν διαδικτυακά, καθώς και έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Έντυπο Δήλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης (ΚΕΣΥΨΥ) είτε τηλεφωνικά 2810 379539 ή μέσω email kesypsy@hmu.gr ή https://secretariat.hmu.gr 

Επίσης, πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΕΣΥΨΥ μπορείτε να αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα μας https://consult.hmu.gr