Δήμος Ρεθύμνης (1)

Βιωματική ημερίδα για τη διαχείριση του άγχους

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Ρεθύμνης, συνδιοργάνωσαν ημερίδα με θέμα “Διαχείριση Άγχους”, την Κυριακή
5 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00-14:00, στην αίθουσα το Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο.
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και κατανόηση της νευροβιολογίας και της
συμπτωματολογίας του άγχους, και η εκμάθηση τεχνικών αντιμετώπισης στρεσογόνων
καταστάσεων στο εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον μέσω βιωματικών ασκήσεων
από εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.

Αφίσα εκδήλωσης

Φωτογραφικό υλικό

Δράσεις προβολής & διάχυσης