Δήμος Αρχάνων-Αστερουσίων

Ένταξη στην αγορά εργασίας και προώθηση της απασχόλησης

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022, επιστημονικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας παρευρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρχάνων-Αστερουσίων προκειμένου να παρουσιάσουν μεταξύ άλλων, την πλατφόρμα εργασιακής καθοδήγησης και προώθησης της απασχόλησης. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και εξοικείωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά με την χρήση και τα οφέλη της πλατφόρμας Εργασιακής Καθοδήγησης – Προώθησης της Απασχόλησης (https://mentoring.sw.hmu.gr/) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας σε απόρους (ΤΕΒΑ).

Την Τρίτη 02 Μάϊου 2023 και ώρα 7:00-9:00 μ.μ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα της Παλιάς Ηλεκτρικής στις Αρχάνες, στην οποία κλήθηκαν εργοδότες, επιχειρηματίες, ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, αλλά και ιδιώτες. με σκοπό της παρουσίαση της πλατφόρμας εργασιακής καθοδήγησης και προώθησης της απασχόλησης (https://mentoring.sw.hmu.gr/). Η πλατφόρμα στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης σε επίπεδο Κρήτης ως μέρος του Περιφερειακού Σχεδιασμού κοινωνικής και εργασιακής ένταξης. Μια πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΕΛΜΕΠΑ για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης, ως συνοδευτικό μέτρο του ΤΕΒΑ και εξελίχθηκε σε ένα πολύ εύκολο και χρήσιμο εργαλείο εύρεσης εργασίας και απόκτησης εργασιακής καθοδήγησης που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό αλλά και ανθρώπους που αναζητούν εργασία. Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν για όλους.

Αφίσα εκδήλωσης

Φωτογραφικό υλικό