Δήμος Σητείας

Ημερίδα για την προώθηση της απασχόλησης

Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο “Εργασιακή Καθοδήγηση, Δια Βίου Μάθηση και Ένταξη στην Αγορά Εργασίας. Ένα νέο εργαλείο για την υποστήριξη των ανέργων” πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Μαρτίου στην αίθουσα του Πολύκεντρου Σητείας με την συνδιοργάνωση του Δήμου Σητείας, της Περιφέρειας Κρήτης (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου (ΕΛΜΕΠΑ) (Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) .
Η εκδήλωση είχε ως αποδέκτες ωφελούμενους/ες του προγράμματος ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Κρήτης και άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), περιλαμβανομένων και όσων είναι μακροχρόνια άνεργοι ή δεν έχουν εγγραφεί ως αναζητούντες εργασία.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσιάση νέων δεδομένων και σύγχρονων εργαλείων για τη μαθητεία, τις δυνατότητες απασχόλησης και συνέχισης της εκπαίδευσης για απόκτηση τίτλων ώστε τα άτομα που έχουν πληγεί εργασιακά και κοινωνικά από την οικονομική και υγειονομική κρίση των τελευταίων ετών να μπορούν να λαμβάνουν στενευμένη στήριξη προκειμένου να επιτύχουν την ένταξη ή/και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, προάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινωνική συνοχή και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η πρωτοβουλία για την απασχόληση συμπληρώνει άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες στοχεύουν στην άμεση στήριξη των ωφελουμένων του ΤΕΒΑ, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μεταρρύθμισης των κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών.
Στην ημερίδα έγινε η πρώτη επίσημη παρουσίαση μιας πλατφόρμας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (https://mentoring.sw.hmu.gr), ενός καινοτόμου εργαλείου που έχει στόχο την κοινωνική και εργασιακή υποστήριξη των ωφελουμένων του ΤΕΒΑ και όλων των ατόμων που ενδιαφέρονται να έχουν μια εξατομικευμένη εργασιακή καθοδήγηση και πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης – με γρήγορο, στοχευμένο και απλοποιημένο τρόπο.

Αφίσα εκδήλωσης

Φωτογραφικό υλικό

Δράσεις Προβολής & Διάχυσης