ΠΕ Λασιθίου

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου οργανώθηκαν δύο (2) Σχολές Γονέων (ομάδες έως 15 ατόμων), οι οποίες πραγματοποίησαν 5 συναντήσεις έκαστη, σε εβδομαδιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα:

ΠΕ / ΔήμοςΗμερομηνίες συνεδριών Σχολών Γονέων
ΠΕ Λασιθίου / Δήμος Σητείας20.11.2021 – 27.11.2021 – 04.12.2021 – 11.12.2021 – 18.12.2021
ΠΕ Λασιθίου / Δήμος Ιεράπετρας03.12.2021 -10.12.2021 – 17.12.2021 – 14.01.2022 – 21.01.2022

Δήμος Σητείας

Πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) δια ζώσης εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας μιάμισης ώρας, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δήμου Σητείας.

Δήμος Ιεράπετρας

Πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) δια ζώσης εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας μιάμισης ώρας, στη μικρή αίθουσα συσκέψεων δίπλα στη Συνεδριακή αίθουσα Μελίνας Μερκούρης στον α’ όροφο.