ΠΕ Ρεθύμνης

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης οργανώθηκαν δύο (2) Σχολές Γονέων στο Δήμο Αμαρίου (ομάδες έως 15 ατόμων), οι οποίες διεξήχθησαν στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Φωτεινής και περιελάμβαναν πέντε (5) δια ζώσης εβδομαδιαίες συναντήσεις (έκαστη), διάρκειας μιάμισης ώρας. Πιο συγκεκριμένα:

ΠΕ / ΔήμοςΗμερομηνίες συνεδριών Σχολών Γονέων
ΠΕ Ρεθύμνης / Δήμος Αμαρίου15.03.2022 – 22.03.2022 – 29.03.2022 – 05.04.2022 – 12.04.2022
ΠΕ Ρεθύμνης / Δήμος Αμαρίου10.05.2023 – 16.05.2023 – 23.05.2023 – 30.05.2023 – 06.06.2023