ΠΕ Χανίων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οργανώθηκαν δύο (2) Σχολές (ομάδες έως 15 ατόμων), οι οποίες διεξήχθησαν διαδικτυακά και περιελάμβαναν πέντε (5) εβδομαδιαίες συναντήσεις (έκαστη), διάρκειας μιάμισης ώρας. Πιο συγκεκριμένα:

ΠΕ / ΔήμοςΗμερομηνίες συνεδριών Σχολών Γονέων
ΠΕ Χανίων (1η)03.12.2021 – 10.12.2021 – 17.12.2021 – 14.01.2022 – 21.01.2022
ΠΕ Χανίων (2η)03.12.2021 – 10.12.2021 – 17.12.2021 – 14.01.2022 – 21.01.2022