Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Για τις ανάγκες του έργου «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018–2019» και για τον προγραμματισμό των επιμέρους ενεργειών, η επιστημονικά υπεύθυνη κ. Μαρία Παπαδακάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ και Δ/ντρια του Εργαστηρίου LaHeRS, πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους των δημοτικών αρχών και των κοινωνικών δομών όλων των Δήμων της Κρήτης.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκαν οι ανάγκες των δημοτών και επιδιώχθηκε η αναγνώριση ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν εξατομικευμένων παρεμβάσεων. Γραμμή εκκίνησης για το εγχείρημα του σχεδιασμού των συνοδευτικών μέτρων του ΤΕΒΑ, αποτέλεσε η επαφή με τους πολίτες και τις δημοτικές αρχές και η έκφραση των επιθυμιών και των προβληματισμών τους, αλλά και ο συνεχής διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επιπλέον επιδιώχθηκε η συζήτηση των στόχων, της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, με έμφαση στα παρακάτω: α) Βιωματικά εργαστήρια, β) Εργασιακή καθοδήγηση (mentoring), γ) Σχολές γονέων, δ) Κοινωνική συνταγογράφηση, ε) Κοινωνικό φροντιστήριο, ε) Οικιακός προγραμματισμός.