Πρόγραμμα ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ για γονείς

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 12 ωρών
στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας.

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης και με τις Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους γονείς μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο την εκπαίδευση των γονέων πάνω στην οριοθέτηση, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και εκμάθηση νέων συμπεριφορών και προτύπων ασφαλούς οδήγησης.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τους ενδιαφερόμενους γονείς και να τους καταστήσει επαρκείς και αποτελεσματικούς στους παρακάτω τομείς:

α) στην ανάληψη του γονεϊκού ρόλου ως προς την εκπαίδευση και προαγωγή της οδικής ασφάλειας,

β) στον προσδιορισμό μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής που υλοποιούνται στην τάξη με βάση τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών,

γ) στην επιλογή και προσαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης και των εκπαιδευτικών μεθόδων στα ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακά και άλλα χαρακτηριστικά των παιδιών,

δ) στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών τους, ορίζοντας κριτήρια αξιολόγησης και επιλέγοντας τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης,

ε) στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από πρακτική άσκηση στον προσομοιωτή οδήγησης του ΤΕΙ Κρήτης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης (Εσταυρωμένος, ΤΚ. 71004, Ηράκλειο) και προβλέπεται να έχει συνολική διάρκεια 12 ωρών με ολοκλήρωση εντός 2 εβδομάδων (Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, απόγευμα 14:00 – 19:00/ /Σάββατο 27 Οκτωβρίου, πρωί 10.00 – 13.00 και Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, απόγευμα 14:00 – 19:00/ /Σάββατο 3 Νοεμβρίου, πρωί 10.00 – 13.00). Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά τμήμα θα είναι 25 άτομα.

Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξασφαλίσει:

  • Βεβαίωση συμμετοχής από το ΤΕΙ Κρήτης.
  • Προστατευμένη πρόσβαση με κωδικό μέλους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ Κρήτης, όπου θα φιλοξενείται πλούσιο καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της διεξαγωγής δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής.
  • Πρόσβαση σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση της αυτο-εκπαίδευσης και της αυτο-αξιολόγησης στον προσωπικό χρόνο και ρυθμό μάθησης του κάθε συμμετέχοντα.
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονική συμβουλευτική υπηρεσία καθοδήγησης και υποστήριξης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Πέμπτη
25 Οκτωβρίου 2018 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο σύνδεσμο

http://moodle.seyp.teicrete.gr/parents.html

Πληροφορίες:

Τηλ. 2810 379528, 379514 (9.00 π.μ. – 15.00 μ.μ. καθημερινά).

E-mail επικοινωνίας: lahers@staff.teicrete.gr