Πρόσκληση για συµµετοχή στον 1ο Παγκρήτιο µαθητικό διαγωνισµό µε θέµα την “Οδική ασφάλεια – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ”

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Το Εργαστήριο Μελέτης Συµπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης σας προσκαλούν να δηλώσετε συµµετοχή στον 1o Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισµό µε θέµα την «Οδική Ασφάλεια – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ».

Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας σε εκπαιδευτικούς Α’ και Β’ θµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης”, απευθύνεται σε µαθητές/τριες που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία, Δηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια της Κρήτης και έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση και κινητοποίησή τους σε ζητήµατα ασφαλούς µετακίνησης.

Κατηγορίες διαγωνισµού:

α) Κόµικς µε σταθερές εικόνες, Animation (εικονοϊστορίες µε κινούµενες εικόνες) διάρκειας 3΄- 10΄
β) Ραδιοφωνική εκποµπή (αποτύπωση σε αρχείο ήχου) διάρκειας 5΄- 12’
γ) Κινηµατογραφική αφήγηση – Ταινία µικρού µήκους (µε τη χρήση κάµερας ή κινητού
τηλεφώνου) διάρκειας 3΄- 10’
δ) Φωτοϊστορία (αφήγηση µε τη χρήση διαδοχικών φωτογραφιών και συγγραφή λεζάντας)
διάρκειας 3΄- 10’
ε) Τραγούδι ή ποίηµα διάρκειας 3΄- 10’

Όροι και οδηγίες συµµετοχής

• Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές/µαθήτριες της Α’θµιας και Β’θµιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης (Νηπιαγωγεία, Δηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια).

• Η δήλωση συµµετοχής γίνεται απο έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς που αναλαµβάνουν να συντονίσουν την οµάδα των µαθητών.

• Η δήλωση συµµετοχής γίνεται µε τη συµπλήρωση µιας σύντοµης φόρµας εγγραφής στην ειδική πλατφόρµα του εργαστηρίου LaHeRS http://moodle.seyp.teicrete.gr/registration

• Κατά την εγγραφή ΔΕΝ απαιτείται να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθµός των µελών της οµάδας ή να έχει προσδιοριστεί η κατηγορία στην οποία θα διαγωνιστεί η οµάδα.

• Δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των µελών της οµάδας.

• Ένα σχολείο µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό µε περισσότερες απο µια οµάδες.

• Μια οµάδα µπορεί να έχει περισσότερους απο έναν συντονιστές εκπαιδευτικούς.

• Σε περίπτωση που γίνει χρήση µη πρωτότυπου υλικού για τις ανάγκες του έργου (κείµενα, φωτογραφίες, πληροφορίες από ιστότοπους κ.λπ.), θα πρέπει το έργο να συνοδεύεται από ευδιάκριτη αναφορά στην πηγή προέλευσης του µη πρωτότυπου υλικού.

• Η γραπτή συγκατάθεση των γονέων των µαθητών/τριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή των µαθητών/τριών.

• Το δικαίωµα χρήσης µουσικής στις ταινίες υπόκειται σε πνευµατικά δικαιώµατα του/της δηµιουργού ή της ΑΕΠΙ.

• Με την εγγραφή σας συµφωνείτε να παραχωρήσετε το δικαίωµα χρήσης του έργου και δηµοσίευσής του σε ηλεκτρονικά ή έντυπα µέσα ΜΟΝΟ για µη εµπορικούς σκοπούς.

• Η αποδοχή των όρων χρήσης του διαγωνισµού είναι απαραίτητη για την συµµετοχή στο διαγωνισµό.

• Η συµµετοχή είναι δωρεάν.

• Πλούσια δώρα για τους 3 νικητές της κάθε κατηγορίας.

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες

3 έως 9 Μαρτίου 2020 – Δηλώσεις συµµετοχής
30 Μαρτίου 2020 – Οριστικοποίηση Κατηγορίας Διαγωνισµού
12 Απριλίου 2020 – Υποβολή έργου
Μάιος 2020 – Δηµόσιες εκδηλώσεις βράβευσης
(Άγιος Νικόλαος 02.05, Ηράκλειο 03.05, Χανιά 16.05 και Ρέθυµνο 17.05).

Περισσότερες Πληροφορίες
Τηλ. 2810 379241-379514 – 379528 – 379516 (9.00 π.µ. – 15.00 µ.µ. καθηµερινά)
Εmail. lahers@hmu.gr