Πρόσκληση υποβολής εργασιών σε ειδικό τεύχος για την υγεία των μεταναστών – Καταληκτική ημερομηνία 15 Μαίου 2021

Αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των μεταναστριών και όσους από την ακαδημαϊκή κοινότητα ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετικά άρθρα.

Καταληκτική ημερομηνία 15 Μαίου 2021