Ρέθυμνο: Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής στους εκπαιδευτικούς

Ξεκίνησε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο πρώτος κύκλος υλοποίησης του Έργου το οποίο αφορά στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων Ανάπτυξης Προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει και να καταστήσει επαρκείς και αποτελεσματικούς τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής στην τάξη και στο σχολείο, στο οποίο υπηρετούν.

Παράλληλα το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα κι άλλους φορείς, Σωματείο Εκπαιδευτών, Αστυνομία, Πυροσβεστική, διοργανώνει σειρά δράσεων σε όλη την Κρήτη με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα οδικής ασφάλειας – κυκλοφοριακής αγωγής.