Ραδιοφωνικός διάλογος στο STUDIO ΡΕΘΥΜΝΟ 98.0 fm

Η κατανόηση του φαινομένου της φτώχειας, η θέση της χώρας μας στην Ευρώπη, τα επίπεδα φτώχειας στο νησί μας, ο κίνδυνος φτώχειας, η ανεργία, ο πληθωρισμός, η άνιση κατανομή εισοδήματος, το brain drain, οι δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης, οι πολιτικές αντιμετώπισης, η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών, οι προκλήσεις και αναγκαίες παρεμβάσεις και πολλά άλλα στην εκπομπή “ΔΙΑΛΟΓΟΙ” του Αντώνη Βαμιεδάκη στις 2 Δεκεμβρίου 2021 με τον κ. Κούγια Κωνσταντίνο, μέλος του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας.
Στο επίκεντρο της συζήτησης, οι δράσεις που υλοποιεί το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» με χρηματοδότηση από το ΕυρωπαΪκό Κοινωνικό Ταμείο, «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019»