Σεμινάρια

Τίτλος: “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019”

 

Υλοποίηση:Περιφέρεια Κρήτης και Ελληνικο Μεσογειακο Πανεπιστημιο (ΕΛΜΕΠΑ)

 

 

 

 

Χρηματοδότηση: ΕυρωπαΪκό Κοινωνικό Ταμείο, «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019»

Διάρκεια έργου: 2018 – 2020

Φυλλάδιο έργου

Φυλλάδιο γονεϊκού ρόλου>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…

 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση με σκοπό τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έχει εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση, με έντονα τα φαινόμενα ανεργίας, εργασιακής ανασφάλειας, υπερχρέωσης και ακραίας φτώχειας πολλών νοικοκυριών.

Η πρόσβαση στη στέγη, τη δημόσια υγεία και την εργασία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η αύξηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι συνέπειες με υψηλό κοινωνικό κόστος. Οι επιπτώσεις από την κρίση βαραίνουν δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ενώ τα παιδιά γίνονται ακόμη πιο ευάλωτα. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, συνυπάρχουν αυξημένη ζήτηση και παράλληλα περιορισμένη προσφορά υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

Η δύσκολη αυτή κοινωνική πραγματικότητα καθιστά αναγκαία τόσο την παροχή βασικών υλικών αγαθών όσο και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων προκειμένου να καταστούν επαρκείς για να διαχειριστούν τις προκλήσεις της φτώχειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσα απο το πρόγραμμα, η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στοχεύουν στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα απο την παροχή ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας, εστιασμένης σε ολόκληρη την οικογένεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν καθοδήγηση σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η οικογένεια, απο έμπειρους επαγγελματίες. Μέσα απο συνεδρίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και μέσα απο καινοτόμους μηχανισμούς στήριξης, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των ατόμων για την αυτοδιαχείριση των δυσκολιών τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου για δράσεις του που θα υλοποιηθούν στο Δήμο τους και να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ σε αυτές.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βιωματικά εργαστήρια

Βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές ημερίδες θα οργανωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες όλης της Κρήτης και θα απευθύνονται σε όλους τους ωφελούμενους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας με στόχο την ενημέρωσή τους και την παροχή βασικών οδηγιών πρόληψης και διαχείρισης βασικών ψυχικών και κοινωνικών ζητημάτων όπως η κατάθλιψη, οι εξαρτήσεις, αναπηρία, κ.α..

Εργασιακή καθοδήγηση (mentoring)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα υποστηρίξει την ένταξη και επανένταξη των ωφελούμενων στην εργασία μέσα απο: α) την οργάνωση των εργασιακών τους προσόντων, β) την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές, γ) τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες) απο διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.), δ) τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος.

Σχολές γονέων

Θα οργανωθούν Σχολές Γονέων (ομάδες 12-15 ατόμων, με συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση), στις οποίες οι ωφελούμενοι θα  λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ενίσχυση του γονεικού τους ρόλου. Η συμμετοχή στις ομάδες αυτές, οι οποίες θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα, θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της ψυχοσύνθεσης, της συμπεριφοράς και των αναγκών των παιδιών τους και θα προάγει βέλτιστες γονεϊκές  πρακτικές. Μεταξύ άλλων, οι ομάδες θα συμβάλουν στην εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, τη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων στην οικογένεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων.

Κοινωνική συνταγογράφηση

Ένας νέος ανθρωποκεντρικός μηχανισμός θα διευκολύνει τα άτομα που έχουν εύρος κοινωνικοοικονομικών, ψυχολογικών και σωματικών αναγκών, προκειμένου να προσανατολιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο φροντίδας και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες καθώς και σε κοινωνικές, πολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που δεν θα ήταν οικονομικά προσβασιμες υπο άλλες συνθήκες. Οι ωφελούμενοι θα έχουν τον έλεγχο των αγαθών και των υπηρεσιών που λαμβάνουν και θα εκπαιδεύονται ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζουν μόνοι τους για τις υπηρεσίες που χρειάζονται, να τις εντοπίζουν και να τις επιλέγουν.

Κοινωνικό φροντιστήριο

Οι μαθητές που φοιτούν στην Α’ και Β’ λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα ναπαρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα, σε φροντιστηριακά τμήματα που θα λειτουργήσουν σε Δήμους των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, προκειμένου να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν το σχολείο και να επιτύχουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.

Οικιακός προγραμματισμός

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια και ημερίδες που θα οργανωθούν σε Δήμους της Κρήτης, και θα περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων μαγειρικής και αρτοποιίας καθώς και νέες προσεγγίσεις και αξίεςπου αφορούν στην Κρητική διατροφή. Τα εργαστήρια θα δώσουν την ευκαιρία σε ένα ικανό αριθμό ανέργων, να μάθουν να αξιοποιούν καλύτερα τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνουν απο το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.


%ce%b2%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%cf%84

Βιωματικό σεμινάριο πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών στα πλαίσια του έργου «Wom-Power: Η ενδυνάμωση των γυναικών για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο υπόδειγμα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής».

Τόπος: Αίθουσα Μίνως ΙΙ, Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη

Ημερομηνία: 25/11/2014

Ώρα: 09:00-15:00

Commun-Aid

Διήμερο σεμινάριο για επαγγελματίες «Commun-Aid: Ενδυνάμωση της ικανότητας των μεταναστριών οικιακών βοηθών να αντιμετωπίσουν τη σεξουαλική βία μέσα από κοινοτικά εστιασμένες παρεμβάσεις»

Τόπος: Αμφιθέατρο Κ28, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο

Ημερομηνία: 6-7/11/2014

Σεμινάριο για τη διαχείριση της παιδικής κακοποίησης/παραμέλησης

Το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, συνδιοργανώνουν κύκλο σεμιναρίων απευθυνόμενο σε επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας που υπηρετούν δημόσιες και ιδιωτικές δομές του Ηρακλείου Κρήτης, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεών τους σχετικά με την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών για παιδική κακοποίηση / παραμέληση.

Τα σεμινάρια αυτά μεταξύ άλλων, επιδιώκουν να ενισχύσουν τους επαγγελματίες και να τους καταστήσουν επαρκείς και αποτελεσματικούς στην έγκαιρη αναγνώριση και εκτίμηση της κακοποίησης/παραμέλησης, στην ορθολογική λήψη απόφασης βάσει ενδείξεων, στην κατάλληλη επιλογή ενεργειών βάση νομοθεσίας και στη συντονισμένη διεπιστημονική και διατμηματική διαχείριση των περιπτώσεων. Τα σεμινάρια αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους εκπροσώπους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου και τους επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας σχετικά με περιπτώσεις που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης καθώς και με διαδικασίες που χρήζουν διασαφήνισης.

Σεμινάρια σε Ανήλικους Παραβάτες του ΚΟΚ σε συνεργασία με την Εισαγγελία Ηρακλείου

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και του Εργαστηρίου Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του ΤΕΙ Κρήτης με την Εισαγγελία Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 3 ωρών, απευθυνόμενα σε ανήλικους παραβάτες του ΚΟΚ.

Συνολικά, η παρέμβαση επεδίωκε μέσω της βιωματικής μάθησης, την επίτευξη της τροποποίηση των στάσεων και οδηγητικών συμπεριφορών τους. Πιο συγκεκριμένα, περιελάμβανε την χρήση βιωματικών δράσεων, την βιωματική εμπειρία των ανηλίκων με τον προσομοιωτή οδήγησης καθώς και την εμπειρία που αποκόμισαν μέσω του προσομοιωτή πρόσκρουσης.

Επανέναρξη των Εποπτειών για Κοινωνικούς Λειτουργούς

Σε ποιους απευθύνεται;

Η  ομαδική εποπτεία απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας  και πρόνοιας και σε φορείς που ασχολούνται με ανθρώπινα συστήματα.

Στόχος:

Αποτελεί μία ευρέως αποδεκτή μέθοδο,  κατά την διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες  επεξεργάζονται επαγγελματικά διλλήματα,  συναισθηματικές εμπλοκές  και ζητήματα της καθημερινής δουλειάς με στόχο την επαγγελματική  και προσωπική   τους ανάπτυξη καθώς  και τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών.

Σκοπός:

Οι κύριοι άξονες του σκοπού της εποπτείας διακρίνονται ως προς την:

 • προσωπική ανάπτυξη
 • βελτίωση της αποτελεσματικότητας
 • εμβάθυνση στη γνώση
 • εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικές και μεθοδολογίες
 • επεξεργασία της συναδελφικής αλληλεπίδρασης στους χώρους εργασίας
 • αποφόρτιση των επαγγελματιών για την αποφυγή του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης(burnout)

Χρησιμότητα:

 • Η ομαδική εποπτική διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα  διερεύνησης της  ψυχοδυναμικής των επαγγελματικών σχέσεων, των ασυνείδητων μεταβιβάσεων και αντι-μεταβιβάσεων, τον   αναστοχασμό των εμπειριών, των ερωτημάτων και των συγκρούσεων που προκύπτουν στην επαγγελματική εργασία.
 • Παρέχει υποστήριξη λαμβάνοντας υπόψη το άτομο, το εργασιακό πλαίσιο και τα αποθέματα των συμμετεχόντων.
 • Προάγει δημιουργικούς  διάλογους  που στοχεύουν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν την επαγγελματική αντίληψη και να  ενεργοποιήσουν  το  δυναμικό  των εποπτευόμενων,  μαθαίνοντας  μέσα από την αλληλεπίδραση και την εμπειρία.
 • Οι βασικές λειτουργίες της ομαδικής εποπτείας είναι  η εξέλιξη των  ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων,   η ανανέωση και διατήρηση της προσωπικής ευημερίας καθώς επίσης και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Μεθοδολογία:

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις ανήκουν στην ευρύτερη ψυχοδυναμική και  συστημική προσέγγιση, με επικέντρωση στο συνεργατικό μοντέλο, την αξιοποίηση των συνηχήσεων, των συναισθηματικών  και σωματικών αντιδράσεων καθώς και των  ασυνείδητων διεργασιών.

Συγκεκριμένα:

 • Επιστημονική Καθοδήγηση και Εποπτεία : χρήση ειδικών διαγνωστικών εργαλείων και test, ανάλυση ατομικής περίπτωσης (case study), διαγνωστική υπόθεση, θεραπευτικός σχεδιασμός, στόχοι θεραπείας, αξιολόγηση και εργαλεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.
 • Συναισθηματική έκφραση και διαχείριση προσωπικών δυσκολιών που διακινεί στον επαγγελματία η θεραπεία με ένα δύσκολο περιστατικό
 • Πρόληψη του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης
 • Διεπαγγελματική Συμβουλευτική (και σε ατομικό επίπεδο εποπτείας)
 • Εισήγηση «καλών πρακτικών» – mal practice στη κοινωνική ψυχιατρική, στην αποκατάσταση και τη συνέχεια στη φροντίδα
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων : Επαγγελματικός και Προσωπικός Εαυτός

Η Ψυχολόγος Επόπτρια

Η Μαρία Αλατζόγλου είναι διακεκριμένη ψυχολόγος, Msc με πολύχρονη εκπαίδευση στη συστημική, στη γνωσιακή και στην ομαδική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπευτική  προσέγγιση. Εργάζεται στην Ψυχολογική Υπηρεσία  του Βενιζέλειου Γ.Ν.Η. με κύριο αντικείμενο ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, ομάδες ψυχοθεραπείας και ομάδες εποπτείας.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν αιτήματος συναδέλφων  ΚΛ οι οποίοι στελεχώνουν τις ΚΥ των Δήμων και της Περιφέρειας, το Εργαστήριο Υγείας & Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος ΚΕ, ανταποκρίθηκε θετικά και διοργανώνει, σε συνεργασία με την Ψυχολογική Υπηρεσία του Βενιζέλειου ΓΝΗ, Πρόγραμμα Ομαδικών Εποπτειών ΚΛ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

WEBINAR για την περιγεννετική φροντίδα των προσφύγων και το ρόλο των επαγγελματιών κοινωνικής φροντίδας

Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Παπαδακάκη, Επικουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης Γλώσσα εισήγησης: Αγγλική
Ομάδα στόχου: Επαγγελματίες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Περίληψη: Το έργο ORAMMA προσκαλεί επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας στο τρίτο κατά σειρά webinar, όπου θα υπάρξει ενημέρωση από τη Δρ Μαρία Παπαδακάκη σχετικά με τη φροντίδα των προσφύγων στην Ελλάδα και τις δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά με την παροχή ποιοτικής περιγεννετικής φροντίδας. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στο έργο των επαγγελματιών κοινωνικής φροντίδας και στη συμβολή τους στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των προσφύγων στο πλαίσιο του έργου ORAMMA.

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για τα στελέχη του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρητης

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το Εργαστήριο Επείγουσας Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης, στα στελέχη του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης. Θερμές ευχαριστίες στο συντονιστή του σεμιναρίου κ. Μιχαήλ Ροβιθη, Λέκτορα Νοσηλευτικής και υπεύθυνο του Εργαστηρίου Επείγουσας Νοσηλευτικής. Το ΤΕΙ Κρήτης και τα Εργαστήρια του για μια ακόμη φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την Πρόληψη των τροχαίων θανάτων μέσα από δράσεις εκπαίδευσης των επαγγελματιών πρώτης γραμμής.

Πρόγραμμα ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ για εκπαιδευτικούς Β’ κύκλος

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης και με τις Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς και να τους καταστήσει επαρκείς και αποτελεσματικούς στους παρακάτω τομείς:

α) στον προσδιορισμό μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής που υλοποιούνται στην τάξη με βάση τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών,

β) στην επιλογή και προσαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης και των εκπαιδευτικών μεθόδων στα ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακά και άλλα χαρακτηριστικά των παιδιών,

γ) στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών τους, ορίζοντας κριτήρια αξιολόγησης και επιλέγοντας τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης,

δ) στην πρόσληψη του γονεϊκού ρόλου ως προς την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την ικανότητα ενεργοποίησης των γονέων σε μια συνεργατική σχέση προς αυτή την κατεύθυνση,

ε) στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από πρακτική άσκηση στον προσομοιωτή οδήγησης του ΤΕΙ Κρήτης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης (Εσταυρωμένος, ΤΚ. 71004, Ηράκλειο) και προβλέπεται να έχει συνολική διάρκεια 30 ωρών με ολοκλήρωση εντός 3 εβδομάδων . Με σκοπό να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά τμήμα θα είναι 25 άτομα.

Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξασφαλίσει:

 • Επίσημη πιστοποίηση από το ΤΕΙ Κρήτης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής.
 • Προστατευμένη πρόσβαση με κωδικό μέλους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ Κρήτης, όπου θα φιλοξενείται πλούσιο καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της διεξαγωγής προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολείο.
 • Πρόσβαση σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση της αυτο-εκπαίδευσης και της αυτο-αξιολόγησης στον προσωπικό χρόνο και ρυθμό μάθησης του κάθε συμμετέχοντα.
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονική συμβουλευτική υπηρεσία καθοδήγησης και υποστήριξης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι σημαντικό να δεσμευτούν για την υλοποίηση προγράμματος Κυκλοφοριακής Aγωγής στην τάξη τους (5-6 εβδομάδων) κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης.

Πρόγραμμα κατάρτισης υποστηρικτών μητρότητας στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του προγράμματος ORAMMA, το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους υποστηρικτές της μητρότητας της μητέρας (MPSs) διοργανώθηκε από την Σχολή Μαιών της Αθήνας (συντονιστής του έργου ORAMMA) στις 24-26 Ιανουαρίου στο Μητρικό Επαρχιακό Νοσοκομείο “Έλενα Βενιζέλος” στην Αθήνα. Σκοπός αυτής της κατάρτισης ήταν η προετοιμασία των Υποστηρικτών της Ομάδας Μητρότητας στο πλαίσιο της προσέγγισης ORAMMA, οι οποίοι θα προσληφθούν για να υποστηρίξουν τις μητέρες σε συνεργασία με την πολυεπιστημονική ομάδα που φροντίζει για πρόσφυγες και άλλες μετανάστριες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννησης και της μεταγεννητικής περιόδου.

Δεκαεννέα (19) MPSs συμμετείχαν στην τριήμερη εκπαίδευση κυρίως από αραβόφωνες χώρες, οι οποίες ήταν μέλη κοινοτήτων προσφύγων και κατανόησαν την ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε ένα εισαγωγικό τμήμα στο πρόγραμμα ORAMMA, μίνι διαλέξεις και ομαδικές συζητήσεις για το ρόλο της, κατά την περιγεννητική φροντίδα των μεταναστριών και άλλων προσφύγων εγκύων γυναικών. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις διακοπής πάγου και διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες όπως ομαδικές συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης, ανταλλαγή εμπειριών και βίντεο σχετικά με την προγεννητική φροντίδα και το θηλασμό από ιατρικές ταινίες βοήθειας.