Συνέντευξη στο Ράδιο-Κρήτη με θέμα “Έρευνα στις κρίσεις και στάσεις ως προς τον κορωνοϊό” από τον κ. Χλιαουτάκη Ιωάννη Ομότιμο Καθηγητή, Κοινωνικής Εργασίας

Έρευνα με θέμα τις κρίσεις και στάσεις του e-πληθυσμού ως προς τον κορωνοϊό και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.