Συστάσεις

Οι συστάσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση της σεξουαλικής βίας κατά των μεταναστριών οικιακών βοηθών είναι διαθέσιμες σε εννιά γλώσσες.

commun-aid-recommendations