Τρόπος ζωής του Έλληνα οδηγού

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Εισαγωγή

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και τα αυτοκίνητα γίνονται κοινοτυπία, ο αριθμός των «ατυχημάτων» αυξάνεται παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, 2009) και την Διεθνή Ένωση Οδικών Δικτύων (World Road Association, 2003) η ασφάλεια στους δρόμους είναι πολύ σημαντική κυρίως λόγω της διαρκούς απώλειας ανθρώπινων ζωών και ακόμα των σοβαρών τραυματισμών.