ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Οικιακός Προγραμματισμός

Σκοπός

  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων στη Μαγειρική και την Αρτοποιία/Ζαχαροπλαστική.
  • Ανάδειξη και καθιέρωση της γαστρονομικής παράδοσης της Κρήτης.
  • Συμβουλευτική για την καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών της επισιτιστικής βοήθειας του ΤΕΒΑ.
  • Ενίσχυση εργασιακών προσόντων για την απορρόφησή των ωφελούμενων σε αντίστοιχες θέσεις όπου απαιτούνται γνώσεις μαγειρικής και αρτοποιίας.

Επιμέρους Δράσεις

  • Δράση 1.: Συνταγές με τα προϊόντα των διανομών, ανάλυση των διαδικασιών ετοιμασίας γευμάτων κρητικής διατροφής με έμφαση στο χαμηλό κόστος, την ασφάλεια των τροφών καθώς και την ευεργετική επίδραση στην υγεία.
  • Δράση 2: Ανάλυση των σταδίων της αρτοποιητικής διαδικασίας.
  • Δράση 3: Κρητική Διατροφή: ανάλυση των επιδράσεων των τροφών και των βρώσιμων προϊόντων στην υγεία, με έμφαση στις απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία σε διάφορες ομάδες πληθυσμού.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η Εκμάθηση Βασικών Αρχών Μαγειρικής, Αρτοποιίας και Κρητικής Διατροφής διοργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων.