ΥΠΟΕΡΓΟ2 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης που υλοποιείται με την συνδρομή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η δράση αυτή έχει ως ομάδα στόχο μη προνομιούχους οικονομικά μαθητές της Περιφέρειας Κρήτης, δικαιούχους του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής της Περιφέρειας Κρήτης, που επιδιώκουν να ολοκληρώσουν το Λύκειο και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα, θα δημιουργήσει το θεσμό του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου». Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει την ευκαιρία σε ένα ικανό αριθμό μαθητών της Α και Β Λυκείου να παρακολουθήσουν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών δωρεάν, σε φροντιστηριακά τμήματα που θα δημιουργηθούν στην περιοχή κατοικίας τους, προκειμένου να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν το σχολείο και να επιτύχουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. Τμήματα θα λειτουργήσουν και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.)  της Περιφέρειας Κρήτης και η διδασκαλία θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2020.

Οι μαθητές που ζουν σε συνθήκες στέρησης θεωρούνται ότι είναι πιο ευάλωτοι στη σχολική εγκατάλειψη και λιγότερο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν με επιτυχία στρεσογόνες καταστάσεις όπως οι εξετάσεις. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (2017) η μαθητική διαρροή στη χώρα έχει υποχωρήσει και είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό ΜΟ, παρόλα αυτά τα ποσοστά εμφανίζονται να είναι στο Γυμνάσιο 4,23%, στο Λύκειο στο 1,92% ενώ στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) εκτοξεύεται στο 11,02%.

Η Κρήτη είναι μεταξύ των περιφερειών της χώρας που διατηρούν τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητικής διαρροής. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι συνήθεις λόγοι για τη σχολική εγκατάλειψη φαίνεται να είναι η φτωχή συναισθηματική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητή και σχολικής κοινότητας, και ιδίως μεταξύ του μαθητή και του καθηγητή, η κακή σχολική επίδοση και αποτυχία. Οι παράγοντες αυτοί κρύβονται σχεδόν πάντα πίσω από την  ανάγκη για πρόωρη  είσοδο στην αγορά εργασίας και την εμπλοκή των νέων είτε στη πρωτογενή παραγωγή είτε στον τομέα του τουρισμού, σε ότι αφορά την Κρήτη. Μεγαλύτερη εμφανίζεται η διαρροή στην Π.Ε. Ρεθύμνου και στην Π.Ε. Λασιθίου και στις αστικές και αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις ημιαστικές.

Το κοινωνικό φροντιστήριο θα αποτελέσει ένα μέτρο για την πρόληψη τυχόν μαθητικής διαρροής και θα ενισχύσει τη σχολική επιτυχία των δικαιούχων.