Φυλλάδια

Τα φυλλάδια που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου «Commun-Aid» είναι διαθέσιμα σε έντεκα γλώσσες και περιλαμβάνουν το σκεπτικό, τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου, καθώς επίσης και την περιγραφή των συμμετεχόντων φορέων.

commun-aid_leaflets-lahers