Επιστημονικό άρθρο του εργαστηρίου (LaHeRS) για τις ανάγκες των ατόμων που βιώνουν την ακραία φτώχεια

Μια πρώτη αποτίμηση των αναγκών των ατόμων που βιώνουν την ακραία φτώχεια στην Περιφέρεια Κρήτης και των δράσεων που υλοποιήθηκαν σε όλη την Περιφέρεια για την υποστήριξή τους απο το εργαστήριο LaHeRS του ΕΛΜΕΠΑ.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete, τον Λάμπρος Βαμβακάς, την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης, τον Σπύρος Επιτροπάκης και όλη την ομάδα του για την εμπιστοσύνη.

Ευχαριστούμε τις δημοτικές αρχές και της κοινωνικές δομές όλης της Κρήτης για τη στήριξη και τη συνεργασία τους.

Το έργο συνεχίζεται με σημαντικές δράσεις για τους ευάλωτους πληθυσμούς που βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης.

Πρόσβαση στη δημοσίευση: https://journals.sagepub.com/…/10.1177/10497315211004742