Καταπολέμηση της νεανικής σεξουαλικής επιθετικότητας και της θυματοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Καταπολέμηση της νεανικής σεξουαλικής επιθετικότητας και της θυματοποίησης

Περίληψη

Η νεανική σεξουαλική επιθετικότητα και θυματοποίηση (Y-SAV) αποτελεί πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη.  Στις περισσότερες χώρες όπου τα δεδομένα σχετικά με την σεξουαλική επιθετικότητα είναι κατηγοριοποιημένα ανά ηλικία, τα επικρατέστερα στοιχεία σεξουαλικής επιθετικότητας και θυματοποίησης στην ηλικιακή ομάδα των 12-25 ετών, είναι υψηλότερη σε σύγκριση με το μέσο όρο των στοιχείων του συνολικού πληθυσμού.